2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/28093
Title:
Kartlegging av kommunenes beredskap på smittevernområdet pr. juni 2003
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 7/2003
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2003/Kartlegging-kommunenes-beredskap-smittevernomradet-juni-2003/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2008-05-26T11:51:13Z-
dc.date.available2008-05-26T11:51:13Z-
dc.date.issued2003-08-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 7/2003en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/28093-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Helsetilsynet har som del av tilsynsvirksomheten overfor kommunehelsetjenesten i 2003 fokusert på status på smittevernområdet. Rapporten er et resultat av at Helsetilsynet så behov for å fremskaffe en landsomfattende status for beredskapsaspekter innen smittevernet i landets kommuner, samt status for de regionale helseforetakenes arbeid med sine smittevernplaner. Utviklingen av sars-epidemien våren 2003 aktualiserte viktigheten av smittevernberedskapen og var medvirkende til at kartleggingen ble gjennomført. Kartleggingen i kommunene ble utført i mai/juni 2003 av TNS Gallup på oppdrag fra Helsetilsynet. Rapporten består av to deler: I del I drøftes sentrale krav knyttet til smittevernberedskap og til plankrav på smittevern- og beredskapsområdet for kommuner og regionale helseforetak. Her presenteres også bakgrunnen for kartleggingen og Helsetilsynets vurdering og oppfølging av de viktigste resultatene. Del II består av TNS Gallups rapport fra kartleggingen i kommunene. Kartleggingen viste at vel 3/4 av kommunene oppga å ha smittevernplaner. En tredel av disse manglet rutiner for oppdatering av planene. Mer enn halvparten av kommune oppga at de manglet planer for helsemessig og sosial beredskap. Ni av ti kommuner hadde utnevnt smittevernlege, en fjerdedel av kommunene hadde ikke oppnevnt stedfortreder. Ett av de fem regionale helseforetakene hadde på kartleggingstidspunktet en vedtatt smittevernplan, de øvrige regnet med å ha planer klare ved årsskiftet 2003-2004. Oppfølgingen av sentrale funn fra kartleggingen i kommunene vil bli foretatt av Helsetilsynet i de respektive fylkene.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: As part of supervision of municipal health services in 2003, the Norwegian Board of Health gave priority to the area of control of communicable diseases. The Norwegian Board of Health needed to obtain a nationwide overview of emergency planning for control of communicable diseases for all the municipalities in the country and for the health authorities. This report presents the results of this work. The development of the SARS epidemic in the spring of 2003 highlighted the importance of emergency planning for control of communicable diseases, and was the impetus for this work being carried out. The survey of the municipalities was carried out in May/June 2003 by the market research company TNS Gallup, under the commission of the Norwegian Board of Health. The report consists of two parts. In Part I the main requirements for emergency planning for control of communicable diseases and the requirements for plans in the fields of control of communicable diseases and emergency planning for the municipalities and the health authorities are presented. The background for the survey and the Norwegian Board of Health’s evaluation and follow-up of the main results are also presented. Part II contains TNS Gallup’s report of the survey of the municipalities. The survey showed that over two-thirds of the municipalities reported that they had a plan for control of communicable diseases. One-third of the municipalities lacked routines for up-dating their plans. More than half of the municipalities reported that they did not have a plan for dealing with health and social emergencies. Nine out of ten municipalities had appointed a public medical officer with responsibility for control of communicable diseases, but only one-quarter had appointed a deputy for him or her. At the time of the survey, one of the five health authorities had an approved plan for control of communicable diseases. The other four health authorities planned to have their plans ready by the end of 2003 or the beginning of 2004. Follow-up of the results of the survey in the municipalities will be carried out by the Norwegian Board of Health in the counties.-
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries7/2003en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2003/Kartlegging-kommunenes-beredskap-smittevernomradet-juni-2003/en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshLocal Governmenten
dc.subject.meshCommunicable Disease Controlen
dc.titleKartlegging av kommunenes beredskap på smittevernområdet pr. juni 2003no
dc.title.alternativeSurvey of the Municipalities’ Emergency Planning in the Area of Control of Communicable Diseases, per June 2003en
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.