2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/28072
Title:
Styrket smittevern i kommunene - sluttrapport fra prosjektet
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 5/2003
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2003/styrket-smittevern-kommunene-sluttrapport/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2008-05-26T11:04:50Z-
dc.date.available2008-05-26T11:04:50Z-
dc.date.issued2003-08-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 5/2003-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/28072-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: I rapporten presenteres status for prosjektet ”Styrket smittevern i kommunene” som ble gjennomført i 2001-2002 som et samarbeid mellom Helsetilsynet og Nasjonalt folkehelseinstitutt. Målet med prosjektet var å stimulere kommunene til å styrke det lokale smittevernet både faglig og formelt. Prosjektet ble satt i gang på bakgrunn av erfaringer fra tilsyn og for å øke kompetansen blant smittevernleger og annet personell i kommunen slik at de står bedre rustet til å oppfylle myndighetenes krav på smittevernfeltet. Blant resultatmålene var at alle kommuner skulle ha smittevernplaner innen utgangen av 2002, at det skulle utarbeides mal for kommunale smittevernplaner og at det skulle gjennomføres tiltak for å øke kompetansen blant smittevernleger og annet personell. Deltakere på de fylkesvise smittevernkonferansene som ble arrangert i prosjektperioden, tyder på at prosjektet har hatt positiv effekt og at Helsetilsynet har fått et viktig grunnlag for fremtidige tilsynsaktiviteter.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: In this report, the status for the project “Improved control of communicable diseases in the municipalities” is presented. The project was carried out jointly by the Norwegian Board of Health and the National Institute of Public Health in 2001-2002. The aim of the project was to stimulate the municipalities to improve control of communicable diseases locally, both in practice and in their planning. The project was initiated on the basis of experience from supervision, and in order to increase the competence of both the public medical officer with responsibility for control of communicable diseases and other health care workers. Several different measures were used to assess the situation in the municipalities. One aim was that, by the end of 2002, all municipalities should have a plan for control of communicable diseases. A master plan should be developed that could be used by all the municipalities when developing their own plan for control of communicable diseases. Measures should be implemented to increase the skills of public medical officers and other health care workers in the field of control of communicable diseases. Feedback from the participants at the conferences on control of communicable diseases in the counties indicates that the project has had a positive effect. In addition, the Norwegian Board of Health has obtained useful information and experience from the project for future supervision work.-
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries5/2003en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2003/styrket-smittevern-kommunene-sluttrapport/en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshCommunicable Disease Controlen
dc.subject.meshLocal Governmenten
dc.titleStyrket smittevern i kommunene - sluttrapport fra prosjektetno
dc.title.alternativeImproved Control of Communicable Diseases in the Municipalities – Final Report from the Projecten
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.