2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/28012
Title:
Oppsummering av tilsyn med smittevernet i intensivavdelinger september 2002
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 3/2003
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2003/Oppsummering-smittevernet-intensivavdelinger-september-2002/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2008-05-26T08:37:21Z-
dc.date.available2008-05-26T08:37:21Z-
dc.date.issued2003-08-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 3/2003en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/28012-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: I rapporten oppsummeres innholdet i seks tilsynsrapporter fra intensivavdelinger ved seks foretak. Tilsynene ble initiert etter utbruddet av bakterien Pseudomonas aeruginosa ved en rekke norske sykehus vinteren 2001-2002. Hovedfunnene ved de seks tilsynene var at det var svikt i ulik grad på disse områdene: Sykehusenes infeksjonskontrollprogram, bygningsmessige forhold, kunnskapsnivået blant leger om smittevern og sykehushygiene, innkjøpsrutiner og gjenbruk av sterilt medisinsk engangsutstyr, ledelsen ved sykehuset og systemer for dokumentstyring. Helsetilsynet tilrår i rapporten at erfaringene fra tilsynet blir brukt til å bedre forholdene både og at sentrale myndigheter bør sette i verk tiltak der det er hensiktsmessig.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: In this report, six supervision reports from intensive care units in six health trusts are summarized. Supervision was initiated after outbreaks of infection with the bacterium Pseudomonas aeruginosa in several Norwegian hospitals during the winter of 2001-2002. The main finding in the 6 units was that there were deficiencies to varying degrees in the following areas: The hospitals’ infection control programmes, factors related to the actual buildings, the level of knowledge of the physicians about control of infection and hospital hygiene, routines for purchasing and reusing sterile disposable medical products, hospital leadership and systems for managing documents. In the report, the Norwegian Board of Health recommends that the experience gained from supervision should be used to improve conditions, and that the central authorities should initiate appropriate measures.-
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries3/2003en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2003/Oppsummering-smittevernet-intensivavdelinger-september-2002/en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshQuality of Health Careen
dc.subject.meshCommunicable Disease Controlen
dc.subject.meshIntensive Care Unitsen
dc.subject.meshCross Infection-
dc.titleOppsummering av tilsyn med smittevernet i intensivavdelinger september 2002no
dc.title.alternativeSupervision of Control of Infection in Intensive Care Units, in September 2002en
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.