2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/28000
Title:
Kartlegging av tilgjengeligheten til lege. ”Når hjelpen kan vente litt”
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 2/2003
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2003/Kartlegging-tilgjengeligheten-lege-hjelpen-kan-vente-litt/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2008-05-26T08:28:42Z-
dc.date.available2008-05-26T08:28:42Z-
dc.date.issued2003-08-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 2/2003en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/28000-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: I rapporten beskrives utfallet av en telefonundersøkelse til 432 kommuner. Hensikten var å finne ut om kommunene hadde et system for å sikre tilgjengelighet til lege på dagtid. Norsk Gallup utførte intervjuene på oppdrag av Statens helsetilsyn. I 184 kommuner oppnådde intervjueren kontakt med et legekontor som hadde vakt. I 114 kommuner ble den som ringte henvist til egen fastlege eller annen lege og i 78 kommuner ble det ikke oppnådd kontakt. I 68 kommuner ble henvendelsen besvart av akuttmedisinsk nødmeldetjeneste. Kartleggingen var metodisk komplisert og resultatene må tolkes med varsomhet. Helsetilsynet mener likevel at de samlet sett gir et rimelig godt bilde av den situasjonen en pasient kan møte ved å benytte telefonkatalogens nummeropplysning ”Når hjelpen kan vente litt” for å oppnå kontakt med vakthavende lege på dagtid.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: In this report, the results of a telephone survey encompassing 432 municipalities are presented. The aim was to find out whether the municipalities had a system for ensuring that a doctor on call is available during the day. The market research company TNS Gallup was commissioned by the Norwegian Board of Health to carry out the interviews. The interviewers managed to make contact with doctors’ surgeries with on-call duty in 184 municipalities. In 114 municipalities, the person who rang was referred to their own regular general medical practitioner or another physician, and in 78 municipalities contact with the doctor was not attained. In 68 municipalities the telephone call was answered by the emergency medical service. The methodology for the survey was complicated and the results must be interpreted with caution. However, the Norwegian Board of Health believes that the results as a whole provide a reasonably good picture of the situation that patients can experience when using the number given in the telephone directory for contacting a doctor on call during the day “when help is not urgent”.-
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries2/2003en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2003/Kartlegging-tilgjengeligheten-lege-hjelpen-kan-vente-litt/en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshTelephoneen
dc.subject.meshHealth Services Accessibilityen
dc.subject.meshQuality of Health Careen
dc.titleKartlegging av tilgjengeligheten til lege. ”Når hjelpen kan vente litt”no
dc.title.alternativeSummary of Survey of Availability of Doctors “When Help is not Urgent”en
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.