Oppsummering av tilsyn med virksomheter godkjent for håndtering av humane celler og vev til assistert befruktning

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/275575
Title:
Oppsummering av tilsyn med virksomheter godkjent for håndtering av humane celler og vev til assistert befruktning
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 1/2013
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2013/Oppsummering-av-tilsyn-med-virksomheter-godkjent-for-handtering-av-humane-celler-og-vev-til-assistert-befruktning/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2013-03-21T12:46:40Z-
dc.date.available2013-03-21T12:46:40Z-
dc.date.issued2013-02-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 1/2013en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/275575-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Statens helsetilsyn har gjennomført tilsyn med virksomheter som var godkjent av Helsedirektoratet for håndtering av celler og vev beregnet til assistert befruktning. Assistert befruktning er medisinsk behandling med formål å befrukte en kvinnes eggceller med sædceller, i eller utenfor kvinnens kropp. Ved åtte av ti virksomheter ble det påpekt avvik. Fem virksomheter hadde mangelfull merking av det humane materialet og seks virksomheter manglet samlet sluttkontroll av embryo før tilbakeføring. Statens helsetilsyn tolker forskriftens krav på disse områdene strengere enn det virksomhetene hadde gjort. Bevissthet rundt kvalitet og sikkerhet hos ledere og ansatte medførte at Statens helsetilsyn oppfattet sannsynligheten for feil som liten. Ved fire virksomheter ble det påpekte mangler ved bruk og kontroll av kritisk utstyr, og ved en virksomhet ble det påpekt at lokalene ikke tilfredsstilte kravene i forskriften. Feil og mangler ved utstyr og lokaler øker faren for at materialet kan bli skadet eller gå tapt.en_GB
dc.description.abstractENGLISH SUMMARY: The Norwegian Board of Health Supervision has carried out supervision of organizations with authorization from the Norwegian Directorate of Health for dealing with human tissues and cells for medically assisted reproduction. Medically assisted reproduction is medical treatment for fertilization of the woman’s ova with sperm, either within the woman’s body or externally. At eight of the ten organizations, nonconformities (breaches of laws or regulations) were detected. At five of the organizations, human material was not adequately labelled, and at six of the organizations, final control of embryos for implantation was inadequate. The Norwegian Board of Health Supervision has a stricter interpretation of the statutory requirements than the organizations. Awareness of the leaders about quality and safety is such that we believe that the probability for mistakes occurring is low. At four of the organizations, we pointed out that use and control of critical equipment was inadequate. At one of the organizations, we pointed out that the premises did not meet the statutory requirements. When equipment and premises are inadequate, there is an increased risk that human material can be damaged or lost.en_GB
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen_GB
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten_GB
dc.relation.ispartofseries1/2013en_GB
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2013/Oppsummering-av-tilsyn-med-virksomheter-godkjent-for-handtering-av-humane-celler-og-vev-til-assistert-befruktning/en_GB
dc.rightsAn error occurred on the license name.*
dc.rights.uriAn error occurred getting the license - uri.*
dc.subject.meshNorwayen_GB
dc.subject.meshQuality of Health Careen_GB
dc.subject.meshReproductive Techniques, Assisteden_GB
dc.subject.meshCellsen_GB
dc.titleOppsummering av tilsyn med virksomheter godkjent for håndtering av humane celler og vev til assistert befruktning-
dc.title.alternativeSummary of supervision of organizations with authorization for dealing with human tissues and cells for medically assisted reproductionen_GB
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
This item is licensed under a Creative Commons License
Creative Commons
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.