2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/27517
Title:
Oppsummering av landsomfattende tilsyn med fødeinstitusjoner
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 11/2004
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2004/Oppsummering-landsomfattende-foedeinstitusjoner-2004/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2008-05-22T08:21:37Z-
dc.date.available2008-05-22T08:21:37Z-
dc.date.issued2004-12-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 11/2004en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/27517-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Helsetilsynet i fylkene utførte landsomfattende tilsyn med 26 av landets ca. 60 fødeinstitusjoner i landets fem helseregioner. Det ble undersøkt om helseforetakene gjennom systematisk styring og kontinuering forbedring sikrer at fødeinstitusjonene er tilrettelagt slik at de oppfyller krav til faglig forsvarlighet. Tilsynet undersøkte fire hovedtema: seleksjon av fødende til ulike typer fødeinstitusjoner overvåking og oppfølging av noen utvalgte tilstander håndtering av akutte situasjoner læring og forbedring Selv om Norge er et av de tryggeste landene å føde i, har dette tilsynet vist at det er rom for forbedringer. Både når det gjelder seleksjon til rett nivå, overvåking og oppfølging under fødsel har tilsynet påpekt områder som kan forbedres. Det er ikke pålitelige nasjonale tall på forekomst av ulike tilstander og resultater ved fødselshjelp. Alle helseforetakene har ikke lagt til rette for nødvendig kommunikasjon og samarbeid mellom leger og jordmødre, og ansvarsforhold er ikke avklart alle steder. Også ledelse og styring kan forbedres. Det tilrådes at det blir utarbeidet et nasjonalt sett av data som skal registreres ved alle fødeinstitusjoner som både kan brukes til internt forbedringsarbeid og til nasjonale oversikter. For noen komplikasjoner bør forekomsten søkes redusert. Helseforetakene må utvikle hensiktsmessige samhandlingsarenaer for fødselshjelpere, og der det er uklare styringslinjer bør disse avklares. Ledelsen av virksomhetene må også sørge for å bruke egne resultat til systematisk evaluering, forbedring og styring av virksomheten.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: The Norwegian Board of Health in the counties carried out countrywide supervision of 26 of the 60 maternity units in the country’s five health authorities. The investigation looked at whether the health trusts, through systematic management and continuous improvements, ensure that maternity units are organized in such a way that they meet the requirements for sound professional standards. Four main areas were investigated: selection of women to different types of maternity unit monitoring and follow-up of a selection of conditions dealing with acute emergencies learning and improvement Although Norway is one of the safest countries in which to give birth, supervision of the services has shown that there is room for improvement. Both in relation to selection of women to the most appropriate level of care, and monitoring and follow-up during delivery, areas have been identified in which improvements can be made. Reliable national figures on the incidence of different conditions and the results of maternity services are not available. Not all the health trusts have organized their services in such a way as to ensure that necessary communication and cooperation between physicians and midwives take place, and allocation of responsibility is not clearly defined in all places. Leadership and management can also be improved. It is recommended that a national data set should be developed, based on data that shall be registered in all the maternity units. This data set can be used both for internal quality improvement and to provide a country-wide overview. Attempts should be made to reduce the incidence of some birth complications. The health trusts must develop appropriate arenas for the development of cooperation. Unclear lines of management should be clarified. The administrators must also ensure that results are used for systematic evaluation, improvement and management of the units.-
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries11/2004en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2004/Oppsummering-landsomfattende-foedeinstitusjoner-2004/en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshHospitals, Maternityen
dc.subject.meshQuality of Health Careen
dc.subject.meshMaternal Health Servicesen
dc.titleOppsummering av landsomfattende tilsyn med fødeinstitusjonerno
dc.title.alternativeCountrywide Supervision of Maternity Units in 2004en
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.