2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/27516
Title:
Tilsyn med kodepraksis
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 10/2004
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2004/Kodepraksis/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2008-05-22T08:01:22Z-
dc.date.available2008-05-22T08:01:22Z-
dc.date.issued2004-12-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 10/2004en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/27516-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Statens helsetilsyn mottok 17. februar 2003 informasjon som kunne tyde på feil i forbindelse med koding av diagnoser hos pasienter behandlet ved Sørlandet sykehus HF i Arendal. Helsetilsynet gjennomførte et særskilt tilsyn med øre-nese-hals (ønh) -avdelingen og nevrologisk avdeling, Sørlandet sykehus HF Arendal i september 2003. Nevrologisk avdeling ble valgt som referanseavdeling. Helsetilsynet besluttet å føre tilsvarende tilsyn med flere sykehus for å få et mer helhetlig bilde av kodepraksis. Helsetilsynet gjennomførte derfor tilsyn med ønh-avdelingen og nevrologisk avdeling ved Helse Nordmøre og Romsdal HF Molde sjukehus og ved Sykehuset Østfold HF Fredrikstad. Gjennom tilsynene avdekket Helsetilsynet: at flere pasienter ved ønh-avdelingen, Sørlandet sykehus HF Arendal, har fått diagnosen søvnapné uten at hovedsymptomet fremgikk verken av henvisningsskriv eller journal. I tillegg ble 20 % av de gjennomgåtte journalene ved samme avdeling vurdert som mangelfulle i forhold til journalføringsreglene. at alle helseforetakene kodet feil i forhold til gjeldende koderegler for sykehusopphold. De nevrologiske avdelingene hadde betydelig større forekomst av feil enn ønh-avdelingene, helt opp til nesten 70 % av de undersøkte oppholdene. at det er betydelige uoverensstemmelser mellom diagnose- og prosedyrekodene som var nedtegnet i pasientens journal og kodene som var sendt Norsk Pasientregister. Dette gjaldt for ønh-avdelingene og de nevrologiske avdelingene ved Sørlandet sykehus HF Arendal og Helse Nordmøre og Romsdal HF Molde sjukehus. Etter Helsetilsynets vurdering tilsier disse funnene en mangelfull kontroll med grunnlagsmaterialet for beregning av inntekter til sykehusene.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: On 17 February 2003, the Norwegian Board of Health received information that indicated that there was a possibility that diagnoses for patients treated at the hospital Sørlandet sykehus HF in Arendal had been coded incorrectly. In September 2003, the Norwegian Board of Health carried out special supervision of the ear, nose and throat (ENT) department and the neurological department in Sørlandet sykehus HF Arendal. The neurological department was chosen as a reference department. It was decided that similar supervision of several other hospitals should be carried out, in order to obtain a broader picture of coding practice. The Norwegian Board of Health thus carried out supervision of the ENT departments and the neurological departments in the following hospitals: Helse Nordmøre og Romsdal HF Molde sjukehus and Sykehuset Østfold HF Fredrikstad. Through supervision, the Norwegian Board of Health identified the following: Several patients in the ENT department Sørlandet sykehus HF Arendal had been given the diagnosis sleep apnoea, although the main symptom of this disorder was neither recorded in the referral letter nor in the patient record. In addition, 20 % of the records that were checked in the same department were inadequate according to the regulations for patient records. All the health trusts coded incorrectly in relation to the current coding regulations for hospital stay. The neurological departments had a higher frequency of incorrect coding than the ENT departments, in some cases as high as 70 %. There were great inconsistencies between the diagnosis and procedure codes that were recorded in the patient records, and the codes that were reported to the Norwegian Patient Register. This was the case for the ENT departments and the neurological departments in Sørlandet sykehus HF Arendal and Helse Nordmøre og Romsdal HF Molde sjukehus. In the view of the Norwegian Board of Health, this evaluation indicates inadequate quality control of the basic data that is used for calculating hospital revenue.-
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries10/2004en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2004/Kodepraksis/en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshClassificationen
dc.subject.meshDiagnosisen
dc.titleTilsyn med kodepraksisno
dc.title.alternativeSupervision of Coding Practiceen
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.