2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/27514
Title:
Kosmetisk kirurgiske inngrep i Norge
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 8/2004
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2004/Kosmetisk-kirurgiske-inngrep-Norge-/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2008-05-22T07:20:24Z-
dc.date.available2008-05-22T07:20:24Z-
dc.date.issued2004-06-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 8/2004en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/27514-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: I rapporten presenteres resultater fra to kartlegginger av kosmetisk kirurgi i Norge. Den ene handler om omfanget av slike inngrep i 2003, med særlig vekt på inngrep på personer under 18 år. Den viser at av de 8000-9000 inngrepene som ble foretatt, ble 38 utført på personer under 18 år, og samtlige av disse inngrepene ble ansett å være medisinsk indiserte. Helsetilsynets er derfor av den oppfatning at kosmetisk kirurgiske inngrep på personer under 18 år er av et svært lite omfang. Ni av ti inngrep utføres på kvinner, og både blant menn og kvinner er aldersgruppen 30-49 år sterkest representert. Den andre kartleggingen handler om markedsføring av tjenestene. Det ble gjort en gjennomgang av markedsføringsmateriale i aviser og blader/magasiner, hvor det ble funnet lite markedsføringsmateriale, og på Internett, hvor det ble funnet mye. En del av markedsføringsmaterialet ble vurdert å bevege seg på kanten av hva som er lovlig. På bakgrunn av funnene anbefaler Helsetilsynet at det utarbeides en forskrift om markedsføring av kosmetisk kirurgi. Samtidig pekes det på at behovet for nøytral informasjon til publikum ikke er tilfredsstillende dekket. I en sammenfatning peker Helsetilsynet på at regulering av bransjen med bruk av lov og forskrift bare i liten grad kan påvirke etterspørsel og tilbud. Kroppsidealer, seksualitetens kår og individualisering er stikkord. For Helsetilsynet er klager er en viktig kilde til informasjon om kvaliteten på helsetjenester, men for kosmetiske inngrep er det forholdsvis få klager.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: In this report, the results of two surveys of cosmetic surgery in Norway are presented. The first survey investigated the number of cosmetic surgical procedures carried out in 2003, with a specific focus on persons under 18 years of age. The results show that 8 000-9 000 cosmetic surgical procedures were carried out. Nine out of ten procedures were performed on women, and both for women and men the age group 30-49 was most strongly represented. Only 38 of all the reported procedures were performed on persons under 18 years of age, and all of them were considered to be medically indicated. The Norwegian Board of Health thus believes that very few cosmetic surgery procedures are performed on persons under 18 years of age. The second survey investigated marketing of cosmetic surgery services. Advertisements in newspapers and magazines were reviewed. Little material was found in such sources. Advertisements on the Internet were also reviewed. Much material was found here. Some of the advertisements were found to be on the border of what is legal. Based on these findings, the Norwegian Board of Health recommends that regulations on marketing of cosmetic surgery services should be drawn up. At the same time, it is pointed out that there is insufficient unbiased information available to the public. In the summary, the Norwegian Board of Health point out that regulation of the branch by legislative means can influence supply and demand only to a limited degree. Ideal body image, sexuality and individualization are key words in this respect. For the Norwegian Board of Health, complaints are an important source of information about the quality of health services, but there are few complaints about cosmetic surgery.-
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries8/2004en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2004/Kosmetisk-kirurgiske-inngrep-Norge-/en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshSurgery, Plasticen
dc.subject.meshQuality of Health Careen
dc.subject.meshAdvertising as Topic-
dc.titleKosmetisk kirurgiske inngrep i Norgeno
dc.title.alternativeCosmetic Surgery in Norwayen
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.