Medisinalmeldingene 1804: et tilbakeblikk på første årgang av en tradisjonsrik rapport

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/27512
Title:
Medisinalmeldingene 1804: et tilbakeblikk på første årgang av en tradisjonsrik rapport
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 6/2004
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2004/Medisinalmeldingene-1804-tilbakeblikk-tradisjonsrik-rapport/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2008-05-22T07:01:14Z-
dc.date.available2008-05-22T07:01:14Z-
dc.date.issued2004-05-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 6/2004en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/27512-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: I rundskriv av 20. desember 1803 ble legene pålagt å innberette ”alt, hva det angaaer den offentlige Sundhedspleie” til de sentrale myndighetene i København. Første årgang av innberetningene fra legene i Norge foreligger i en samling håndskrifter ved Riksarkivet i Oslo. I dette heftet er disse gjengitt i transkribert form. Årsmeldingene fra fylkene utgjør den dag i dag en viktig informasjonskilde for Helsetilsynet. Der har fylkeslegene som ledere for helsetilsynet i fylket anledning til å sette forhold knyttet til helsetilstand og helsetjeneste inn i en større ramme i forhold til den øvrige forvaltningen og samfunnet for øvrig. I forbindelse med at det nå er 200 år siden denne tradisjonen ble etablert, utgir Helsetilsynet denne samlingen forhåpentligvis til inspirasjon for videre utvikling av dette verktøyet. Det er pensjonert fylkeslege Hans Petter Schjønsby som har tatt på seg arbeidet med å transkribere det omfattende materialet slik at det kan gjøres tilgjengelig for en bredere leserkrets.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: In the directive of 20 December 1803, physicians were instructed to report “everything that pertains to the public health services” to the central authorities in Copenhagen. The first issues of the reports from Norwegian physicians are available as hand-written reports in the National Archives of Norway, in Oslo. Transcriptions of these medical reports are presented in this report. Right up to the present day, the annual reports from the counties represent an important source of information for the Norwegian Board of Health. These reports provide an opportunity for the county medical officers, as leaders of the Norwegian Board of Health in the counties, to place conditions relating to the health situation and health services in a wider framework, in relation to public administration and society in general. The Norwegian Board of Health publishes this collection on the occasion of the 200 years’ anniversary of the establishment of this tradition. It is hoped that the collection will provide inspiration for further development of this tool. Hans Petter Schjønsby, former county medical officer, now retired, has carried out the work of transcribing this comprehensive material, so that it is now available to a wider circle of readers.-
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries6/2004en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2004/Medisinalmeldingene-1804-tilbakeblikk-tradisjonsrik-rapport/en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshCommunity Health Servicesen
dc.subject.meshHistory of Medicineen
dc.titleMedisinalmeldingene 1804: et tilbakeblikk på første årgang av en tradisjonsrik rapportno
dc.title.alternativeMedical Reports 1804: a Retrospective Glance at the First Issues of a Long-established Series of Reportsen
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.