2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/274561
Title:
Glemmer kommunene barn og unge i møte med økonomisk vanskeligstilte familier?
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 2/2013
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2013/Glemmer-kommunene-barn-og-unge-i-mote-med-okonomisk-vanskeligstilte-familier/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2013-03-21T13:51:31Z-
dc.date.available2013-03-21T13:51:31Z-
dc.date.issued2013-03-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 2/2013en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/274561-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Fylkesmennene har i 2012 undersøkt om kommunene sikrer at barns livssituasjon og behov blir systematisk undersøkt når forsørgere søker økonomisk stønad. I 59 av 67 tilsyn fant fylkesmennene at kommunene ikke etterlever kravene i lov om sosiale tjenester i Nav som skal sikre at det blir gjort en konkret individuell kartlegging og vurdering som er forsvarlig. Tildeling av økonomisk stønad skal ta hensyn til barns behov for klær og utstyr til fritidsaktiviteter, til skoleutstyr og trygg bolig slik det er vanlig for andre barn i nærmiljøet. Kommunen må derfor kartlegge familiers situasjon godt nok til at det kan gjøres en individuell vurdering av hva som skal til for å sikre en verdig barndom. Relevant og tilstrekkelig kompetanse og systematiske styrings- og kontrollaktiviteter skal sikre at kartlegginger og vurderinger gjøres individuelt, og at det ikke blir tilfeldig om den enkelte bruker får tilstrekkelige og riktige tjenester. Fylkesmennene fant at de færreste kommunene hadde dette på plass. Kommunene hadde heller ikke gjennomtenkt hvilke feil og uønskede hendelser som skal rapporteres for å bidra til å forebygge svikt i tildeling av økonomisk stønad til forsørgere. Statens helsetilsyn ser alvorlig på at kommunene ikke sikrer ved systematisk styring at Nav-kontorene innhenter tilstrekkelig informasjon om, og gjør forsvarlige vurderinger av, behovene til en gruppe sårbare barn.en_GB
dc.description.abstractENGLISH SUMMARY: In 2012, the Offices of the County Governors investigated whether the municipalities ensure that the needs of children are systematically assessed when their parents or guardians apply for social security benefits. In 59 out of 67 cases of supervision, it was found that the municipalities did not meet the legislative requirements for an adequate individual assessment. When allocating social security benefits, children’s needs for clothes, for equipment for leisure activities, for equipment for school, and for safe accommodation, shall be considered and assessed, based on what is usual for children in the same community. Therefore, the municipality must make an individual assessment of what these children require in order to go through childhood with dignity. Staff with relevant and adequate professional skills, and systematic management and control activities are required to ensure that individual assessments are made, and that it is not left up to chance that people receive adequate and appropriate services. The Offices of the County Governors found that this was the case in very few municipalities. The municipalities had not considered which mistakes and adverse events should be reported in order to prevent inadequate allocation of social security benefits to parents and guardians. In our opinion, it is serious that the municipalities do not have adequate systems for ensuring that social security offices obtain sufficient information and assess the needs of these vulnerable children adequately.en_GB
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen_GB
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten_GB
dc.relation.ispartofseries2/2013en_GB
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2013/Glemmer-kommunene-barn-og-unge-i-mote-med-okonomisk-vanskeligstilte-familier/en_GB
dc.subject.meshNorwayen_GB
dc.subject.meshSocial Securityen_GB
dc.subject.meshSocial Welfareen_GB
dc.subject.meshChild Welfareen_GB
dc.subject.meshChilden_GB
dc.titleGlemmer kommunene barn og unge i møte med økonomisk vanskeligstilte familier?-
dc.title.alternativeAre children and young people forgotten when municipalities assess the needs of families with economic problems?en_GB
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
This item is licensed under a Creative Commons License
Creative Commons
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.