2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/27376
Title:
Oppsummering av tilsyn i 2003 med pasientrettigheter i somatiske poliklinikker
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 3/2004
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2004/Oppsummering-2003-pasientrettigheter-somatiske-poliklinikker-/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2008-05-21T10:59:58Z-
dc.date.available2008-05-21T10:59:58Z-
dc.date.issued2004-12-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 3/2004en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/27376-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Helsetilsynet i fylkene gjennomførte i 2003 landsomfattende tilsyn ved 50 somatiske poliklinikker i landets fem helseregioner, for å undersøke hvordan pasientrettigheter som er vesentlige ved henvisning til spesialisthelsetjenesten, ivaretas: Sikrer spesialisthelsetjenesten at pasientene får den vurderingen de har krav på? Hvordan følges resultatet av vurderingen opp? Sikrer spesialisthelsetjenesten at pasienter som har rett til helsetjenester, får informasjon om hvilken helsehjelp de kan forvente, og om ventetider og sykehusvalg? Tilsynet viste at pasientenes rettigheter på flere områder ikke blir godt nok ivaretatt. Mange somatiske poliklinikker har liten kjennskap til hvilke krav som gjelder for vurdering, prioritering og oppfølging av henvisninger, og for håndtering av ventelister og fritt sykehusvalg. Tilsynet viste at det er mange utfordringer å ta tak i før befolkningen kan sies å få lik tilgang til spesialisthelsetjenester. Stortingets uttrykk for hvilke pasientgrupper som bør prioriteres, sikres ikke godt nok slik prioriteringen praktiseres i dag. Det må iverksettes tiltak for å gjøre kravene kjent og tatt i bruk i spesialisthelsetjenesten slik at formålet med pasientrettighetsloven skal kunne nås. Ledelsesnivåene i spesialisthelsetjenesten må sørge for at kravene integreres i måten oppgaver organiseres, utføres og følges opp.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: In 2003 the Norwegian Board of Health in the counties carried out a nationwide supervision of 50 somatic out-patient clinics in the country’s five health authorities, in order to study whether patients’ rights, that are important when patients are referred to specialist health services, are met: Do specialist health services ensure that patients receive the professional assessment that they have the right to receive? How are the results of professional assessment followed up? Do specialist health services ensure that patients who have a right to receive health services receive information about the type of health service that they can expect, about waiting lists and about free choice of hospital? The supervision showed that there are several areas in which patients’ rights are not adequately met. Many somatic out-patient clinics have limited knowledge about the requirements for professional assessment, prioritization and follow-up of referrals, and for dealing with waiting lists and free choice of hospital. The supervision showed that there are many challenges to be met before everyone in the population has equal access to specialist health services. In the way prioritization is practised today, the requirements laid down by the Storting (the Norwegian parliament) regarding the patient groups that should be given priority, have not been adequately met. Measures must be implemented to make the requirements known and to ensure that they are implemented in specialist health services, so that the aims of the Patients’ Rights Act can be achieved. Leadership in specialist health services must ensure that these requirements are taken into account in the system for organizing, carrying out and following up tasks.-
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries3/2004en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2004/Oppsummering-2003-pasientrettigheter-somatiske-poliklinikker-/en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshQuality of Health Careen
dc.subject.meshPatient Rightsen
dc.subject.meshOutpatient Clinics, Hospitalen
dc.titleOppsummering av tilsyn i 2003 med pasientrettigheter i somatiske poliklinikkerno
dc.title.alternativeSupervision of Patients’ Rights in Somatic Out patient Clinics in 2003en
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.