Oppsummering etter tilsyn i 2003 med kommunenes smittevernberedskap ved 6 flyplasser med internasjonal flytrafikk

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/26972
Title:
Oppsummering etter tilsyn i 2003 med kommunenes smittevernberedskap ved 6 flyplasser med internasjonal flytrafikk
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 1/2004
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2004/Oppsummering-smittevernberedskap-flyplasser-internasjonal-trafikk/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2008-05-20T12:30:44Z-
dc.date.available2008-05-20T12:30:44Z-
dc.date.issued2004-06-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 1/2004en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/26972-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: I rapporten oppsummerer Helsetilsynets syv tilsyn med vertskommuners smittevernberedskap ved seks flyplasser med internasjonal trafikk. Tilsynene ble gjennomført våren 2003. Bakgrunnen var Helsedepartementets oppdrag til Helsetilsynet om å gjennomføre tilsyn med Oslo Lufthavn, Gardermoen, i forbindelse med den nylig oppståtte sars-epidemien. Tilsynet ble senere utvidet til fem andre lufthavner med stor internasjonal trafikk. Ved tilsynene fant Helsetilsynet mangler ved planverket i fire av seks kommuner. I tre av disse ble ikke kommunenes smittevernberedskap ved flyplassene vurdert som forsvarlig. Rapporten redegjør for oppfølgingen av manglene og avvikene samt Helsetilsynets vurderinger og videre tilrådinger.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: In this report, the Norwegian Board of Health presents a summary of seven supervision visits to six airports with international traffic, in order to carry out supervision of the municipalities’ planning for control of communicable diseases. The supervision visits were carried out in the spring of 2003. The background for this supervision was an assignment from the Norwegian Ministry of Health to the Norwegian Board of Health to carry out supervision at Oslo Airport Gardermoen, in connection with the recent SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) epidemic. The supervision was later extended to include five other airports with a large volume of international traffic. In the course of the supervision, the Norwegian Board of Health identified inadequate planning in four of the six municipalities. In three of these municipalities the plans for control of communicable diseases at the airports were assessed as not being in accordance with acceptable standards. The report presents a discussion of how the deficiencies and departure from the regulations shall be followed up. The Norwegian Board of Health’s evaluation of the situation and further recommendations are also presented.-
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries1/2004en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2004/Oppsummering-smittevernberedskap-flyplasser-internasjonal-trafikk/en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshAerospace Medicineen
dc.subject.meshCommunicable Disease Controlen
dc.subject.meshQuality of Health Careen
dc.titleOppsummering etter tilsyn i 2003 med kommunenes smittevernberedskap ved 6 flyplasser med internasjonal flytrafikkno
dc.title.alternativeSummary of Supervision of the Municipalities’ Emergency Planning for Control of Communicable Diseases at Six Airports with International Trafficen
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.