2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/26552
Title:
Når det haster… Øyeblikkelig hjelp ved bevisstløshet - annerledes ved rus?
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 7/2006
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2006/Oyeblikkelig-hjelp-bevisstloshet-annerledes-rus/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2008-05-16T12:13:03Z-
dc.date.available2008-05-16T12:13:03Z-
dc.date.issued2006-03-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 7/2006en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/26552-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: På oppdrag fra Statens helsetilsyn har Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (NAKOS) gjennomført en undersøkelse av den akuttmedisinske kjeden fra henvendelse om funn av bevisstløs person er mottatt hos akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) til oppdraget er avsluttet av ambulansetjenesten. Rapporten består av to deler: Helsetilsynets tilsynsmessige vurdering av resultatene fra undersøkelsen og rapport fra NAKOS. Resultater i NAKOS-rapporten viser at AMK har etablert gode rutiner og prosedyrer som skal brukes og som ansatte og ledere opplever at blir brukt ved melding om behov for øyeblikkelig hjelp. Likevel viser et utvalg journaler at AMK ved mange av hendelsene ikke har gjort det de sier at de gjør. Ved flere av henvendelsene om behov for øyeblikkelig hjelp har ikke AMK innhentet tilstrekkelig informasjon om pasientens vitale funksjoner til å ha et godt nok beslutningsgrunnlag for å vurdere forsvarlig respons. Resultatene indikerer også at det kan være behov for å bedre samarbeidsrutinene mellom AMK og politiet ved henvendelse om medisinsk nødhjelp. Vår undersøkelse kan ikke gi svar på om rusrelaterte hendelser håndteres annerledes enn ved antagelse om andre årsaker til bevisstløshet, men vi har heller ikke holdepunkter for å hevde at dette faktisk skjer. Det forutsettes at ansvarlige eiere og drivere etterser at rutiner gjennomgås og eventuelt forbedres og at det legges til rette for å utnytte eksisterende læringsmuligheter.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: NAKOS (Norwegian Competence Centre for Emergency Medicine) carried out a study, on behalf of the Norwegian Board of Health, of the chain of events from when emergency service headquarters (AMK) are informed that an unconscious person has been found until the ambulance service has completed dealing with the event. The aim of the study was to obtain information about routines, procedures and assessments made after emergency service headquarters have been informed about an event involving an unconscious person and to establish whether events involving alcohol or drugs are dealt with differently from other emergency events. The study was carried out over a three-month period during the autumn of 2005, and was based on an analysis of data from three sources: A questionnaire to staff in emergency service headquarters Interviews of leaders in a sample of emergency service headquarters Log recordings 1 and associated print-outs from AMIS 2 for a sample of events dealt with by the emergency services, and ambulance records for the same events. The report is in two parts: I. Assessment by the Norwegian Board of Health of the results of the study, and the implications for supervision II. The NAKOS report “Survey of Health Services for Substance Abusers. The chain of events from when the emergency service headquarters (AMK) is informed that an unconscious person has been found until the pre-hospital service has completed dealing with the event” (Wik, 2005). (This report is only available in Norwegian). The results of the NAKOS report indicate that emergency service headquarters have established good routines and procedures. When asked in the questionnaire and interviews, both staff and managers replied that they put these into practice when an emergency event is reported. However, a sample of the records shows that emergency service headquarters did not always do as they said. For several emergency events, emergency service headquarters did not collect adequate information about the patient’s vital functions (level of consciousness, respiration and circulation) before making a decision about the appropriate response. The results also indicate that better routines for cooperation between emergency service headquarters and the police are needed in cases of emergency. The NAKOS report also indicates that emergency service headquarters do not always use their experience to improve services. The findings show that the system for registering emergency calls and response is not designed in a way which facilitates correcting incorrect information. Consequently the system is not adequate as an instrument for learning and continuous improvement. The study does not provide a conclusive answer to the question about whether or not events involving alcohol and drugs are dealt with differently from other events. According to the assessment made by the Norwegian Board of Health, there is considerable potential for improving emergency services and learning from experience. Those responsible for running emergency service headquarters should examine current routines and practices and improve them as necessary. 1 Log recordings are recordings of all telephone calls and radio communication lines at the emergency service headquarters, including conversations between the emergency service operator and telephone calls to the emergency telephone number (113). 2 The database AMIS, which is an abbreviation for Acute Medicine Information System, is the emergency service headquarters’ system for registering events that the emergency services are informed about through telephone calls to the emergency telephone number (113).-
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries7/2006en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2006/Oyeblikkelig-hjelp-bevisstloshet-annerledes-rus/en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshEmergency Medical Servicesen
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshSubstance-Related Disordersen
dc.subject.meshUnconsciousnessen
dc.subject.meshQuality of Health Careen
dc.titleNår det haster… Øyeblikkelig hjelp ved bevisstløshet - annerledes ved rus?no
dc.title.alternativeIn cases of Emergency… Emergency events involving unconscious patients. Are they dealt with differently when they may be associated with use of alcohol, or illicit or prescribed drugs?en
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.