2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/26292
Title:
Meldesentralen - årsrapport 2005
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 1/2007
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2007/Meldesentralen-arsrapport-2005/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2008-05-15T13:04:23Z-
dc.date.available2008-05-15T13:04:23Z-
dc.date.issued2007-02-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 1/2007en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/26292-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: For 2005 er det registrert 1 902 hendelser som utløste meldeplikten til Helsetilsynet i fylket etter § 3-3 i spesialisthelsetjenesteloven (registrert pr. 1. september 2006). Fra 2001 til 2004 økte antall meldinger med 59 prosent. Økningen fra 2003 til 2004 var på 19 prosent, mens det har vært en nedgang på cirka 6 prosent fra 2004 til 2005. Cirka en tredjedel av meldingene (34 prosent) gjelder betydelig personskade mens over halvparten av meldingene (52 prosent) gjelder forhold som kunne ha ført til betydelig personskade. Det er registrert 191 meldinger om unaturlig dødsfall. I 51 prosent av disse meldingene er det registrert at dødsfall skjedde under utøvelse av helsehjelp, og i 26 prosent er dødsfallet registrert som følge av selvpåførte skader. Sju prosent av meldingene omhandlet hendelser knyttet til fødsler. I 79 prosent av de meldingene som gjaldt fødsler, omhandlet hendelsen moren, og i 21 prosent omhandlet hendelsen barnet. Bare én prosent av meldingene omhandlet hendelser knyttet til blod, blodprodukter og blodtransfusjon. Ingen av disse sakene gjaldt unaturlig dødsfall. Fjorten prosent av meldingene omhandlet hendelser fra psykisk helsevern, og 63 prosent av disse gjaldt hendelser knyttet til selvpåførte skader, det vil si selvskading, selvmord og selvmordsforsøk. Mange meldepliktige hendelser blir fortsatt ikke meldt. Åpenhet rundt uønskede hendelser, skader og nestenuhell og systematisk bruk av informasjon om disse er en forutsetning for et godt pasientsikkerhetsarbeid. Dette fordrer en god meldekultur, og at ledelsen fokuserer på og etterspør det systematiske arbeidet.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: For 2005, 1 902 adverse events were registered (registered per 1 September 2006). Such events involve a duty to report to the Norwegian Board of Health Supervision in the counties, in accordance with the Specialized Health Services Act, section 3-3. The number of reports of injuries to patients increased by 59 per cent during the period 2001 to 2004. There was a decrease of about 6 per cent in the number of reports from 2004 to 2005. About one third of the reports (34 per cent) were reports of serious injury to patients, and over half (52 per cent) were reports of events that could have led to serious injury. 191 reports of unnatural death were registered. In 51 per cent of these reports, the death occurred when providing health care, and in 26 per cent, the death occurred as a result of self-inflicted injury. Seven per cent of the reports were related to childbirth. In 79 per cent of these, the event was related to the mother, and in 21 per cent it was related to the baby. One per cent of the reports were related to blood, blood products and blood transfusions. None of these reports were of unnatural death. Fourteen per cent of the reports were related to events that had occurred in mental health services, and 63 per cent of these related to self-inflicted injuries, such as self-inflicted wounds, suicide and attempted suicide. Many adverse events that should be reported, are still not reported. Openness about adverse events, injuries and near misses, and systematic use of information about such events, form the basis for satisfactory work with improving safety. This presupposes a positive attitude to reporting. It is also important for leadership to focus on systematic safety-improvement work.-
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries1/2007en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2007/Meldesentralen-arsrapport-2005/en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshRisk Managementen
dc.subject.meshAnnual Reports as Topicen
dc.subject.meshQuality of Health Careen
dc.subject.meshMedical Errorsen
dc.titleMeldesentralen - årsrapport 2005no
dc.title.alternativeAnnual Report 2005 for MedEvent (Meldesentralen – the Reporting System for Adverse Events in Specialized Health Services)en
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.