2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/26254
Title:
Oppsummeringsrapport fra tilsyn med abortnemnder i 2004
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 1/2005
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2005/Oppsummeringsrapport-abortnemnder-2004/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2008-05-15T11:53:57Z-
dc.date.available2008-05-15T11:53:57Z-
dc.date.issued2005-02-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 1/2005en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/26254-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: I rapporten oppsummeres og drøftes resultatene fra det særskilte tilsynet med abortnemndenes sammensetning og virksomhet i 2003. Tilsynet ble initiert på bakgrunn av undersøkelser som påviser geografiske forskjeller i nemndvedtak og uensartede nemndvurderinger som har kommet til uttrykk på de årlige nasjonale konferanser for abortnemndenes medlemmer. Det er derfor reist spørsmål om den abortsøkendes rettssikkerhet. Tilsynet har revidert de regionale klagenemndene ved universitetssykehusene, og gjenomgått og verifisert innhentet materiell fra saker behandlet i primærnemnd ved et representativt utvalg sykehus. Tilsynet ble gjennomført i løpet av høsten 2004. Tilsynet avdekket ikke avvik fra gjeldende regelverk. Noen vedtak demonstrerer likevel at nemndene utøver de skjønnsmessige vurderingene ulikt. Sammenlignbare forhold resulterte i avslag i en nemnd og innvilgelse i en annen, uten at det kunne påpekes regelverksbrudd. Statens helsetilsyn konstaterer på denne bakgrunn at dagens nemndordning ikke utelukker at innslag av ikke etterprøvbare subjektive faktorer kan gjøre nemndvedtakene uforutsigbare. Retningslinjer for å dokumentere og formulere mer nyanserte begrunnelser for nemndvedtakene kan muligens bidra til å bedre etterprøvbarhet og sikre de abortsøkendes rettssikkerhet. Erfaringene fra tilsynet bør brukes til kvalitetsforbedring, både lokalt og nasjonalt.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: This report contains a summary and discussion of the results of supervision of the composition and activities of the Norwegian abortion boards in 2003. Supervision of the boards was initiated after surveys had identified regional variation in decisions and evaluations made by the boards. This lack of uniformity is an issue that has been brought up at the annual conferences for members of the boards. Thus doubts have been raised about legal safeguards for people who apply to the boards. The Norwegian Board of Health has audited the regional complaints boards at the university hospitals, has studied and verified material collected from cases dealt with by the boards in a representative sample of hospitals, and has had discussions with personnel who have been involved with administrative procedures. The supervision was carried out during the autumn of 2004. During supervision, the Norwegian Board of Health found no departure from current regulations, and the decisions of the boards were assessed as being in accordance with the regulations. However, similar conditions could result in a refusal in one board and acceptance in another, without departure from the regulations having occurred. The Norwegian Board of Health has thus established that the current arrangement with the boards does not exclude the possibility that decisions taken by the boards can be unpredictable and difficult to control at a later date, due to subjective factors and interaction between factors. Guidelines for improving the documentation of decisions taken by the boards could contribute both to improving control of decisions at a later date and improving legal safeguards for people who apply for an abortion. Experience from supervision should be used in quality improvement, both locally and nationally.-
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries1/2005en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2005/Oppsummeringsrapport-abortnemnder-2004/-
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshCivil Rightsen
dc.subject.meshAbortion, Legalen
dc.subject.meshAdvisory Committeesen
dc.titleOppsummeringsrapport fra tilsyn med abortnemnder i 2004no
dc.title.alternativeSupervision of the Composition and Activities of the Norwegian Abortion Boards in 2004en
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.