Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2004 med helsetjenester til nyankomne asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/26235
Title:
Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2004 med helsetjenester til nyankomne asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 3/2005
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2005/Oppsummering-landsomfattende-2004-asylsokere-flyktninger-familiegjenforente/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2008-05-15T11:27:05Z-
dc.date.available2008-05-15T11:27:05Z-
dc.date.issued2005-12-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 3/2005-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/26235-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Helsetilsynet i fylkene gjennomførte i 2004 landsomfattende tilsyn med helsetjenester til nyankomne asylsøkere, flyktninger og personer fra land med høy forekomst av tuberkulose som kom til Norge for familiegjenforening. Tilsynet ble gjennomført i 55 kommuner og de viktigste temaene var: Om kommunene etterlever reglene om tuberkulosekontroll Mange kommuner mangler den nødvendige oversikt over nyankomne og overholder derfor ikke tuberkuloseforskriftens frister for å identifisere mulig smittede. Tilsynet gir imidlertid et klart inntrykk av at personer med funn som kan tyde på tuberkulose følges godt og henvises raskt til utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten. Om det gis informasjon om helsetjenesten og nødvendig helsehjelp ved smittsom sykdom, graviditet og psykiske lidelser. En fjerdedel av kommunene hadde ikke sikret at alle nyankomne fikk informasjon om helsetjenesten. I en femdel av kommunene ble det funnet svikt i tilbudet til nyankomne om forebyggende tiltak og undersøkelse med tanke på smittsom sykdom. Tilsynet har også vist at psykiske lidelser i varierende grad blir oppdaget og ivaretatt på en tilfredsstillende måte i kommunene. Konsekvensene av mangler i helsetjenester til mennesker med psykiske lidelser kan imidlertid være mer alvorlige for denne gruppen enn for pasienter med forankring i det norske samfunnet. Gravide og fødende får den nødvendige helsehjelp de har krav på. Landets kommuner bør gjennomgå sine rutiner når det gjelder å sikre seg oversikt over nyankomne for å kunne gjennomføre forsvarlig tuberkulosekontroll og sikre informasjon og nødvendig helsehjelp til personer som har behov for det også før de har fått fastlege.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: In 2004, the Norwegian Board of Health in the counties carried out countrywide supervision of health services for newly-arrived asylum seekers, refugees and people reunited with their family. Supervision was carried out in 55 municipalities. The most important areas for supervision were: whether the municipalities meet the regulations on control of tuberculosis Many municipalities do not have a complete overview of people who have recently arrived in the country, and therefore they do not meet the deadline, laid down in the regulations relating to tuberculosis, to identify people who may be infected and to ensure that these people receive appropriate treatment. However, the clear impression gained from supervision is that persons with signs of tuberculosis are followed up well, and that they are quickly referred to specialist health services for examination and treatment. whether information is provided about health services and essential health care in connection with communicable diseases, pregnancy and mental disorders One-quarter of municipalities had not ensured that all newly-arrived people had received information about health services. In one-fifth of municipalities, deficiencies were found in services for newly-arrived people, with regard to preventive measures and examination for detecting communicable diseases. Supervision has also shown that detection of mental disorders and adequate provision of treatment for such disorders varies in different municipalities. The consequences of deficiencies in mental health care can be more serious for people in this group than for people who are well integrated into Norwegian society. Pregnant women and women giving birth receive the necessary health care they have the right to receive. All the municipalities in the country should evaluate their routines for obtaining a complete overview of people who have recently arrived in the country, so that they are able to control for tuberculosis and ensure that these people are given information and essential health care before they have a regular general practitioner.-
dc.language.isoNorwegian-
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries3/2005en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2005/Oppsummering-landsomfattende-2004-asylsokere-flyktninger-familiegjenforente/en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshTuberculosisen
dc.subject.meshRefugeesen
dc.subject.meshQuality of Health Careen
dc.subject.meshEmigrants and Immigrantsen
dc.titleOppsummering av landsomfattende tilsyn i 2004 med helsetjenester til nyankomne asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente-
dc.title.alternativeCountrywide Supervision in 2004 of Municipal Health Services for Newly-arrived Asylum Seekers, Refugees and People Reunited with their Familyen
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.