2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/26094
Title:
Meldesentralen – årsrapport 2003
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 5/2005
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2005/Meldesentralen-arsrapport-2003/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2008-05-15T08:32:49Z-
dc.date.available2008-05-15T08:32:49Z-
dc.date.issued2005-02-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 5/2005en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/26094-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: For 2003 er det registrert 1810 uønskede hendelser som utløste meldeplikt til Helsetilsynet i fylket. Antall meldinger om pasientskade i 2003 har økt noe sammenliknet med de siste par år. Det fremgår i for liten grad av materialet hva virksomhetene iverksetter av tiltak for å hindre at uønskede hendelser oppstår, og gjentar seg. Det understrekes at det i tråd med det lovpålagte kravet om internkontroll er et lokalt ansvar å følge opp uønskede hendelser i helsetjenesten. Helsetilsynet finner det bekymringsfullt at antall meldinger tyder på at det fortsatt bare er toppen av isfjellet som avdekkes når det gjelder skade på pasienter i spesialisthelsetjenesten. Helsetilsynet er av den oppfatning at de helseinstitusjoner som melder flest uønskede hendelser i større grad har et kvalitetssystem som fungerer enn de institusjoner som melder lite eller ingenting.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: In 2003, 1 810 adverse events were registered, that involved a duty to report to the Norwegian Board of Health in the counties. The number of reports of injuries to patients in 2003 has increased slightly, compared to the number during the last few years. The material does not provide adequate information about what measures were taken by the organizations to prevent adverse events happening and being repeated. It is pointed out that, according to the legal requirements on internal control, responsibility for following up adverse events in the health services lies with the institution where the event occurred. The Norwegian Board of Health is concerned that the reports represent only the tip of the iceberg, with regard to the occurrence of injuries to patients in specialist health services. The Norwegian Board of Health believes that the health institutions that send in the most reports of adverse events are those institutions that have better-functioning quality control systems than those institutions who report few or no events.-
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries5/2005en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2005/Meldesentralen-arsrapport-2003/en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshAnnual Reports as Topicen
dc.subject.meshQuality of Health Careen
dc.subject.meshRisk Managementen
dc.subject.meshMedical Errorsen
dc.titleMeldesentralen – årsrapport 2003no
dc.title.alternativeAnnual Report 2003 for MedEvent (Meldesentralen – the Reporting System for Adverse Events in Specialist Health Services)en
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.