Pleie- og omsorgstjenester på strekk. Sammenstilling og analyse av funn og erfaringer fra ulike tilsynsaktiviteter i 2003 og 2004.

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/26092
Title:
Pleie- og omsorgstjenester på strekk. Sammenstilling og analyse av funn og erfaringer fra ulike tilsynsaktiviteter i 2003 og 2004.
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 7/2005
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2005/Pleie-omsorgstjenester-strekk/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2008-05-15T08:22:32Z-
dc.date.available2008-05-15T08:22:32Z-
dc.date.issued2005-10-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 7/2005en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/26092-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Pleie- og omsorgstjenester på strekk. Sammenstilling og analyse av funn og erfaringer fra ulike tilsynsaktiviteter i 2003 og 2004. I den foreliggende rapporten presenterer Statens helsetilsyn en sammenstilling og oppsummering av funn og erfaringer fra ulike tilsynsaktiviteter med tilknytning til kommunale pleie- og omsorgstjenester i perioden 2003– 2004. Gjennom en bred vurdering og drøfting av funn og erfaringer fra tilsyn ønsker Helsetilsynet å bidra til å beskrive situasjonen i deler av den kommunale sosial- og helsetjenesten, og å peke på potensielt sårbare områder med risiko for svikt i et tilsynsperspektiv; det vil si områder der det synes å være fare for at tjenestene ikke fyller krav fastlagt i lov og forskrift. Rapporten har fire deler: Del I inneholder nye analyser som forskningsinstituttet NOVA har gjort (ikke publisert tidligere) på oppdrag fra Statens helsetilsyn av det innsamlede materialet fra den nasjonale undersøkelsen ”Pleie- og omsorgstjenesten i kommunene, tjenestemottakere, hjelpebehov og tilbud”, samt informasjon som er innsamlet gjennom kommunebesøk NOVA har gjort innenfor rammen av sin LAG-studie (Livsløp, aldring og generasjon). Del II inneholder Helsetilsynets vurderinger av resultatene av NOVAs analyser. Del III inneholder sammenstilling av funn og erfaringer fra andre tilsynsaktiviteter i 2003 og 2004 som har relevans for vurdering av status i kommunale pleie- og omsorgstjenester. Del IV inneholder oppsummering og vurdering basert på funn og erfaringer fra rapportens del I–III, og knytter seg til trekk ved den kommunale pleie- og omsorgstjenesten som etter tilsynsmyndighetens oppfatning kan representere sårbarhet og risiko for svikt. Rapporten inngår i Helsetilsynets aktiviteter knyttet til områdeovervåking. Områdeovervåking er tilsyn med overordnet perspektiv og omfatter å innhente, systematisere og tolke kunnskap om sosial- og helsetjenestene i et tilsynsperspektiv.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: In this report, the Norwegian Board of Health compares and summarizes the findings and experience gained from various types of supervision of municipal nursing and care services during the period 2003-2004. By carrying out a broad evaluation, and by discussing fi ndings and experience gained from supervision, the Norwegian Board of Health aimed to describe the situation in municipal health and social services, and to identify potentially vulnerable areas where there is a risk that defi ciencies in provision of services may occur, from a supervision perspective. In other words, we aimed to identify areas where there is a danger that the services are not in accordance with the requirements laid down in or pursuant to laws and regulations. The report has four parts: Part I presents previously unpublished analyses of data from the national survey “Nursing and Care Services in the Municipalities, Clients, Need for Care and Provision of Care”. These analyses were carried out by the research institute Norwegian Social Research (NOVA), commissioned by the Norwegian Board of Health. Part I also presents information collected by NOVA as part of the LAG Study (Lifetime, Ageing and Generation). Part II presents the Norwegian Board of Health’s evaluation of the results of NOVA’s analyses. Part III presents comparisons of the findings and experience gained from other types of supervision of services in 2003 and 2004 that are relevant for evaluating the status of municipal health and social services. Part IV presents a summary and evaluation of the material presented in Parts I-III, and identifi es areas where, in the opinion of the supervision authorities, there is a risk that deficiencies in provision of services may occur. This report is part of the activities of the Norwegian Board of Health in its work with area surveillance. Area surveillance is general supervision, involving collecting, organizing and interpreting knowledge about health and social services from a supervision perspective.-
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries7/2005en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2005/Pleie-omsorgstjenester-strekk/en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshQuality of Health Careen
dc.subject.meshRisk Managementen
dc.subject.meshCommunity Health Servicesen
dc.subject.meshHealth Services for the Ageden
dc.titlePleie- og omsorgstjenester på strekk. Sammenstilling og analyse av funn og erfaringer fra ulike tilsynsaktiviteter i 2003 og 2004.no
dc.title.alternativeNursing and Care Services Under Strain. Comparison and Analysis of Findings and Experience from Supervision of Services in 2003 and 2004en
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.