Mytar og anekdotar eller realitetar? Barn med tiltak frå barnevernet og tenester frå psykisk helsevern for barn og unge. Ei kunnskapsoppsummering

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/251912
Title:
Mytar og anekdotar eller realitetar? Barn med tiltak frå barnevernet og tenester frå psykisk helsevern for barn og unge. Ei kunnskapsoppsummering
Citation:
Rapport frå Helsetilsynet 5/2012
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2012/Mytar-og-anekdotar-eller-realitetar-Barn-med-tiltak-fra-barnevernet-og-tenester-fra-psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2012-11-13T07:24:38Z-
dc.date.available2012-11-13T07:24:38Z-
dc.date.issued2012-11-
dc.identifier.citationRapport frå Helsetilsynet 5/2012en_GB
dc.identifier.issn1503-4798-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/251912-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Er det slik at barn med tiltak frå barnevernet har vanskelegare tilgang til psykisk helsevern enn andre barn og unge? Statens helsetilsyn ønskjer med denne rapporten å oppsummere kunnskap frå statistikk, forsking, utgreiingar og tilsynserfaringar for å belyse om barn med tiltak frå barnevernet får dei tenestene frå psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) dei treng og har rett til. Er det slik at dei blir avviste i større grad enn andre barn og unge, eller er tenestetilbodet dei får, mangelfullt? Det har dei siste åra vore ein auke både i talet på barn som mottek tiltak frå barnevernet, og talet på barn og unge som mottek tenester frå PHBU. Aktivitetsdata for PHBU tyder på at delen barn som også mottek tiltak frå barnevernet, har vore stabil rundt 17 prosent i perioden 2002–2010. Rapporten viser eksempel på barn, unge og deira føresette som kjenner seg avviste av anten barnevernstenesta eller PHBU, eller av begge tenestene. Vi har påvist store kunnskapshol på området. Men med bakgrunn i den kunnskapen vi har oppsummert, kan vi ikkje konkludere med at barn med tiltak frå barnevernet systematisk har dårlegare tilgang til PHBU enn andre barn og unge.en_GB
dc.description.abstractENGLISH SUMMARY: Do children who are receiving care from child welfare services have poorer access to mental health services than other children and adolescents? In this report, the Norwegian Board of Health Supervision aims to summarize available knowledge from statistics, research, reports and experience from supervision in order to identify whether these children receive the mental health services that they need and have the right to receive. Are they denied these services more than other children and adolescents? Are the services they receive inadequate? During the last few years, the number of children receiving care from child welfare services and from mental health services has increased. Statistics from the mental health services indicate that the proportion of children who were also receiving care from child welfare services has been stable at around 17 per cent during the period 2002–2010. This report gives examples of children, adolescents or their families who have been denied child welfare services, mental health services, or both. We have identified large gaps in knowledge about this area. Based on the available knowledge that we have summarized, we cannot conclude that children and adolescents receiving care from child welfare services have poorer access to mental health services than other children and adolescents.en_GB
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen_GB
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten_GB
dc.relation.ispartofseries5/2012en_GB
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2012/Mytar-og-anekdotar-eller-realitetar-Barn-med-tiltak-fra-barnevernet-og-tenester-fra-psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/en_GB
dc.rightsAn error occurred on the license name.*
dc.rights.uriAn error occurred getting the license - uri.*
dc.subject.meshNorwayen_GB
dc.subject.meshMental Health Servicesen_GB
dc.subject.meshQuality of Health Careen_GB
dc.subject.meshChilden_GB
dc.titleMytar og anekdotar eller realitetar? Barn med tiltak frå barnevernet og tenester frå psykisk helsevern for barn og unge. Ei kunnskapsoppsummering-
dc.title.alternativeMyths and anecdotes, or facts? Children receiving care from child welfare services and from mental health services for children and adolescents. A review of available knowledgeen_GB
dc.typeReporten
This item is licensed under a Creative Commons License
Creative Commons
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.