Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011 med kommunalt barnevern – undersøkelse og evaluering

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/214369
Title:
Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011 med kommunalt barnevern – undersøkelse og evaluering
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 2/2012
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2012/Oppsummering-av-landsomfattende-tilsyn-i-2011-med-kommunalt-barnevern/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2012-03-06T09:20:15Z-
dc.date.available2012-03-06T09:20:15Z-
dc.date.issued2012-03-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 2/2012en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/214369-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Sikrer norske kommuner barneverntjenestens arbeid med undersøkelser, evaluering av hjelpetiltak og barns medvirkning? Statens helsetilsyn oppsummerer i denne rapporten funn fra det landsomfattende tilsynet med kommunalt barnevern i 2011. Tilsynet ble gjennomført av fylkesmennene. Rapporten er basert på tilsynsrapporter fra 44 kommuner. Svikt i barnverntjenestens arbeid med undersøkelser og evaluering av hjelpetiltak kan føre til at utsatte barn ikke får nødvendig hjelp til rett tid, at iverksatte hjelpetiltak ikke fungerer som planlagt eller at omsorgssvikt ikke avdekkes. Barns rett til å bli hørt er et grunnleggende prinsipp og gjelder alle forhold som berører barnet. Mangler ved barns medvirkning var et gjennomgående trekk i de tilsynsrapportene som hadde observasjoner om dette. Det var tilfeldig om barn ble snakket med eller ikke. Fylkesmennene påpekte lovbrudd, eller forbedringsområder i arbeidet med tilsynets temaer i 40 av 44 kommuner. Fylkesmennene følger opp tilsynet overfor de enkelte kommunene.en_GB
dc.description.abstractENGLISH SUMMARY: Do Norwegian municipalities ensure that the work of child welfare services is adequate in relation to examination of cases, evaluation of the care provided, and children are given the opportunity to participate? In this report we summarize the findings from countrywide supervision of municipal child welfare services in 2011. Supervision was carried out by the Offices of the County Governors. The report is based on supervision reports from 44 municipalities. If this work is inadequate, the result can be that vulnerable children do not receive essential care at the right time, that the care provided does not function as planned, or that inadequate parental care is not detected. Children’s right to be heard is a basic principle and applies to all factors that affect the child. Inadequate child participation was a commonly reported finding in the supervision reports. There was no systematic procedure for whether children were spoken to or not. Breaches of the law, or areas with potential for improvement, were identified in 40 of the 44 municipalities. The Offices of the County Governors will follow up these findings with the municipalities involved.en_GB
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen_GB
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten_GB
dc.relation.ispartofseries2/2012en_GB
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2012/Oppsummering-av-landsomfattende-tilsyn-i-2011-med-kommunalt-barnevern/en_GB
dc.subject.meshNorwayen_GB
dc.subject.meshChilden_GB
dc.subject.meshChild Welfareen_GB
dc.subject.meshAdolescenten_GB
dc.subject.meshCommunicationen_GB
dc.subject.meshSocial Welfareen_GB
dc.titleOppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011 med kommunalt barnevern – undersøkelse og evaluering-
dc.title.alternativeSummary of countrywide supervision in 2011 of municipal child welfare services – examination and evaluationen_GB
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn978-82-90919-47-9-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.