2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/208307
Title:
Kriterier for å vurdere effekten av forebyggende tiltak
Authors:
Denison, Eva Marie-Louise; Vist, Gunn Elisabeth; Gundersen, Malene
Citation:
Rapport fra Kunnskapssenteret 24/2011
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Kriterier+for+%C3%A5+vurdere+effekten+av+forebyggende+tiltak.14310.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorDenison, Eva Marie-Louiseen
dc.contributor.authorVist, Gunn Elisabethen
dc.contributor.authorGundersen, Maleneen
dc.date.accessioned2012-02-01T20:54:37Z-
dc.date.available2012-02-01T20:54:37Z-
dc.date.issued2011-12-
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 24/2011en
dc.identifier.isbn978-82-8121-443-9-
dc.identifier.issn1890-1298-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/208307-
dc.description.abstractNORSK: Helsedirektoratet har bedt Kunnskapssenteret om en oversikt over nasjonale og internasjonale miljøer som arbeider med systematiske oversikter på effekt av forebyggende og helsefremmende tiltak innen primærhelsetjeneste og folkehelse. Helsedirektoratet ønsker en kartlegging av hvilke kriterier disse miljøene legger til grunn i sine vurderinger av om tiltakene har effekt. Resultatene fra denne kartleggingen viser at: det finnes en stor mengde internasjonale miljøer som oppsummerer forskning om effekt av forebyggende og helsefremmede tiltak i systematiske oversikter miljøene stiller krav om kontrollerte studiedesign for inklusjon av primærstudier og de bruker publiserte sjekklister eller instrumenter for å vurdere primærstudienes kvalitet i sine publikasjoner Aktuelle og viktige temaer som tobakk og alkohol, fysisk aktivitet og kosthold er dekket i de inkluderte systematiske oversiktene sammen med temaer som psykisk helse, seksuell helse, og tiltak utført på arbeidsplasser. Innen områder som tobakk, alkohol, fysisk aktivitet og kosthold er resultatene og tiltakene trolig overførebare til norske forhold.en
dc.description.abstractENGLISH: 1-page key messages The Norwegian Directorate of Health asked the Norwegian Knowledge Centre for the Health Services for an overview of national and international organizations that conduct systematic reviews of effects of prevention and health promotion interventions within public health or primary health care. The Directorate of Health wished information regarding which criteria are used to evaluate effects of interventions. The results from the systematic mapping and assessment show that: there are many organisations internationally that conduct systematic reviews of effects of prevention and health promotion interventions within public health or primary health care controlled study designs are to a large extent an inclusion criteria in systematic reviews Important public health issues such as tobacco, alcohol, physical activity, and diet were covered in the systematic reviews, along with other themes such as mental health, sexual health, and occupational health.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries24/2011en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Kriterier+for+%C3%A5+vurdere+effekten+av+forebyggende+tiltak.14310.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleKriterier for å vurdere effekten av forebyggende tiltakno
dc.title.alternativeCriteria for assessment of the effect of preventive interventionsen
dc.typepeer revieweden
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.