Avlastning og støttekontakt – tjenester med betydning for et bedre liv! Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2007 med avlastnings- og støttekontakttjenester etter sosialtjenesteloven

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/20372
Title:
Avlastning og støttekontakt – tjenester med betydning for et bedre liv! Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2007 med avlastnings- og støttekontakttjenester etter sosialtjenesteloven
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 4/2008
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2008/Avlastning-stoettekontakt-sostjl-Oppsummering-landsomfattende-2007/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2008-03-11T16:52:45Z-
dc.date.available2008-03-11T16:52:45Z-
dc.date.issued2008-03-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 4/2008en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/20372-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Fylkesmennene gjennomførte i 2007 landsomfattende tilsyn med avlastnings- og støttekontakttjenester etter sosialtjenesteloven. Fylkesmennene undersøkte om kommunene sikrer: forsvarlig tildeling av støttekontakt- og avlastningstjenester etter sosialtjenesteloven § 4-2, bokstav b (avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid) og c (støttekontakt for personer og familier som har behov for dette på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer) at avlastere og støttekontakter har nødvendig kunnskap og tilstrekkelige ferdigheter Tildeling av tjenester omfattet både informasjon om tjenestene, saksbehandlingsprosessen med utredning og vurdering, samt iverksetting av vedtak om avlastning og støttekontakt. I 61 av de 66 undersøkte kommunene konstaterte fylkesmennene svikt på ett eller begge områdene de undersøkte. I to tredjedeler av kommunene fant fylkesmennene svikt når det gjelder tildeling av avlastning- og støttekontakttjenester. Godt over halvparten av kommunene sørget ikke for at avlastere og støttekontakter hadde tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter til å utføre arbeidet. Mange av kommunene som ble undersøkt hadde utfordringer knyttet til å sikre systematisk styring, ledelse og forbedringsarbeid i avlastnings- og støttekontakttjenestene. Fylkesmennene følger opp tilsynet overfor de enkelte kommunene.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: In 2007 the County Governors carried out countrywide supervision of respite care and support contact services, as laid down in the Social Services Act. The aim of supervision was to investigate whether the municipalities ensure that: support contact services and respite care are allocated in accordance with the requirements laid down in the Social Services Act, section 4-2, b (measures to provide respite for persons and families with especially burdensome caring work) and c (support contacts for persons and families in need of them owing to disability, age or social problems) people who provide respite care and support have adequate knowledge and skills. Supervision of allocation of services included the areas of providing information about the services, administrative procedures related to assessment of clients, and implementation of decisions about respite care and support contact services. In 61 of the 66 municipalities where supervision was carried out, the county governors detected deficiencies in one or both of the areas investigated. In three-quarters of the municipalities, the county governors detected deficiencies related to allocation of respite care and support contact services. Over half of the municipalities did not ensure that people who provided respite care or support had adequate knowledge and skills to carry out their work. In many of the municipalities there was potential for improvement in the management and leadership of the services, and improvement of respite care and support contact services. The county governors will follow up the municipalities where supervision was carried out.-
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries4/2008en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2008/Avlastning-stoettekontakt-sostjl-Oppsummering-landsomfattende-2007/en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360-
dc.subject.meshNorway-
dc.subject.meshSocial Work-
dc.subject.meshSocial Welfare-
dc.subject.meshDisabled Persons-
dc.subject.meshCaregivers-
dc.titleAvlastning og støttekontakt – tjenester med betydning for et bedre liv! Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2007 med avlastnings- og støttekontakttjenester etter sosialtjenestelovenno
dc.title.alternativeRespite care and support contact – services that improve the quality of life. Summary of countrywide supervision in 2007 of respite care and support contact services-
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.