Har liggetid i sykehus eller valg av omsorgsnivå for behandling betydning for behandlingskvalitet og ressursbruk for ulike pasientkategorier?

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/203277
Title:
Har liggetid i sykehus eller valg av omsorgsnivå for behandling betydning for behandlingskvalitet og ressursbruk for ulike pasientkategorier?
Authors:
Forsetlund, Louise; Eike, Morten Christoph
Citation:
Notat fra Kunnskapssenteret oktober 2009
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Har+liggetid+i+sykehus+eller+valg+av+omsorgsniv%C3%A5+for+behandling+betydning+for+behandlingskvalitet+og+ressursbruk+for+ulike+pasientkategorier%3F.7283.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorForsetlund, Louiseen
dc.contributor.authorEike, Morten Christophen
dc.date.accessioned2012-01-16T11:54:19Z-
dc.date.available2012-01-16T11:54:19Z-
dc.date.issued2009-10-
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret oktober 2009en
dc.identifier.isbn978-82-8121-288-6-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/203277-
dc.description.abstractNORSK: Denne kartleggingen viser hva som finnes av en viss type forskning om eventuell effekt for behandlingskvalitet og ressursbruk av liggetid i sykehus og av behandling på ulike omsorgsnivå, på tvers av pasientkategorier. Utredningen ble bestilt av Senter for klinisk dokumentasjon i Helse Nord RHF vinteren 2009. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har gjort et systematisk og omfattende søk i databasene Cochrane Library, Medline og EMBASE for tre forskjellige problemstillinger innen temaet organisering av helsetjenester. Søkene resulterte totalt i 6170 treff. Av disse valgte vi totalt ut 247 referanser i henhold til de fastsatte inklusjonskriteriene, på grunnlag av tittel og sammendrag. Vi utformet én søkestrategi for hvert av de tre spørsmålene som ble stilt i bestillingen og de referansene som hvert søk resulterte i ble samlet under hvert spørsmål: 1. Hva er effekten av liggetider i sykehus for ressursbruk og medisinsk eller pasientopplevd behandlingskvalitet generelt eller ved ulike diagnoser? 2. Hva er effekten av ulike omsorgsnivåer (dagbehandling versus innleggelse) for ressursbruk og behandlingskvalitet generelt eller ved ulike diagnoser? 3. Hva er effekten av innleggelse ved sykehus sammenlignet med innleggelse på intermediært nivå for behandlingskvalitet, kostnader eller tilgjengelighet for pasientene for ulike diagnoser eller pasientkategorier? Sammendraget av hver enkelt studie er presentert. Vi har ikke vurdert den metodologiske kvaliteten av studiene og derfor har vi heller ikke kunnet ta stilling til om resultatene er troverdige. Vi minner om at det på våre hjemmesider ligger sjekklister for å vurdere kvaliteten av flere typer studiedesign: http://kunnskapssenteret.no/Verktøy/2031.cmsen
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries2009en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Har+liggetid+i+sykehus+eller+valg+av+omsorgsniv%C3%A5+for+behandling+betydning+for+behandlingskvalitet+og+ressursbruk+for+ulike+pasientkategorier%3F.7283.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleHar liggetid i sykehus eller valg av omsorgsnivå for behandling betydning for behandlingskvalitet og ressursbruk for ulike pasientkategorier?no
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.