2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/203276
Title:
Legemiddelbehandling hos eldre innlagt for psykisk lidelse
Authors:
Pike, Eva; Harboe, Ingrid; Ringerike, Tove; Klemp, Marianne
Citation:
Notat fra Kunnskapssenteret september 2009
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Legemiddelbehandling+hos+eldre+innlagt+for+psykisk+lidelse.7183.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorPike, Evaen
dc.contributor.authorHarboe, Ingriden
dc.contributor.authorRingerike, Toveen
dc.contributor.authorKlemp, Marianneen
dc.date.accessioned2012-01-16T11:43:57Z-
dc.date.available2012-01-16T11:43:57Z-
dc.date.issued2009-09-
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret september 2009en
dc.identifier.isbn978-82-8121-306-7-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/203276-
dc.description.abstractNORSK: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk januar 2008 i oppdrag fra Diakonhjemmet sykehus å gjøre litteratursøk med sortering over emnet: Legemiddelbehandling hos eldre innlagt for psykisk lidelse. Hovedfokus skulle være på bivirkninger av legemidler hos denne gruppen. Vi utarbeidet i samarbeide med bestiller en søkestrategi på bakgrunn av forhåndsdefinerte kriterier fra bestillers prosjektbeskrivelse. Faste kriterier var eldre (≥60 år) pasienter innlagt på psykiatrisk avdeling. Dette ble koblet til ulike legemidler og ulike utfall. Deretter ble det utført systematiske søk i følgende databaser: Embase, Medline, PsycInfo og The Cochrane Library. Søkene ble utført i mai 2009. Søket var begrenset fra og med 1980. Det var ingen begrensninger med hensyn på studiedesign eller språk. Søket resulterte i 2156 unike referanser som ble gjennomgått på sammendragsnivå. Av disse ble 47 publikasjoner vurdert som relevante i henhold til oppdraget. Publikasjonene ble kategorisert i to kategorier, hvor katogori 1 tilfredsstilte alle inklusjonskriteriene og katogori 2 tilfredsstilte alle med unntak av at det ikke kom frem fra sammendraget eller tittelen at pasientene var innlagte på psykiatrisk avdeling.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries2009en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Legemiddelbehandling+hos+eldre+innlagt+for+psykisk+lidelse.7183.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.titleLegemiddelbehandling hos eldre innlagt for psykisk lidelseno
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.