2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/203113
Title:
Effekt av tiltak for å avslutte legemiddelavhengighet
Authors:
Ringerike, Tove; Kornør, Hege; Harboe, Ingrid; Klemp, Marianne
Citation:
Notat fra Kunnskapssenteret oktober 2009
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Effekt+av+tiltak+for+%C3%A5+avslutte+legemiddelavhengighet.7391.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorRingerike, Toveen
dc.contributor.authorKornør, Hegeen
dc.contributor.authorHarboe, Ingriden
dc.contributor.authorKlemp, Marianneen
dc.date.accessioned2012-01-16T11:13:50Z-
dc.date.available2012-01-16T11:13:50Z-
dc.date.issued2009-10-
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret oktober 2009en
dc.identifier.isbn978-82-8121-290-9-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/203113-
dc.description.abstractNORSK: Det er kjent at pasienter har utviklet legemiddelavhengighet etter lovlig bruk av vanedannende legemidler (anxiolytika, analgetika, og hypnotika). Dette kalles av noen for ”lavdose-avhengighet”. Begrepet er ikke entydig definert, og er gjenstand for uenighet i fagmiljøene. Med bakgrunn i Legemiddelmeldingen skal Helsedirektoratet kvantifisere problemområdet, bidra til økt oppmerksomhet rundt feilaktig – men også riktig bruk av denne type legemidler og sikre et felles begrepsapparat/definisjoner på legemiddelavhengighet. Helsedirektoratet ønsker derfor en oversikt over litteratur som kan være til hjelp i arbeidet. I samarbeid med Kunnskapssenteret ble det laget to problemstillinger som lot seg løse ved hjelp av vår metodologi. 1) Hvilke tiltak er mest effektive i behandling av legemiddelavhengige pasienter med den hensikt å få dem til å avslutte avhengigheten? 2) Effekt av tiltak for å hindre at pasienter blir legemiddelavhengige (for eksempel effekt av ulike forskrivningsmønster). Denne rapporten er et søk med etterfølgende sortering av identifisert litteratur for problemstilling nummer 1.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries2009en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Effekt+av+tiltak+for+%C3%A5+avslutte+legemiddelavhengighet.7391.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleEffekt av tiltak for å avslutte legemiddelavhengighetno
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.