2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/203069
Title:
Fasting før operasjon hos eldre, ortopediske pasienter. Litteratursøk
Authors:
Elvsaas, Ida-Kristin Ørjasæter; Jeppesen, Elisabeth; Harboe, Ingrid; Norderhaug, Inger Natvig
Citation:
Notat fra Kunnskapssenteret oktober 2009
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Fasting+f%C3%B8r+operasjon+hos+eldre%2C+ortopediske+pasienter.+Litteraturs%C3%B8k.7598.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorElvsaas, Ida-Kristin Ørjasæteren
dc.contributor.authorJeppesen, Elisabethen
dc.contributor.authorHarboe, Ingriden
dc.contributor.authorNorderhaug, Inger Natvigen
dc.date.accessioned2012-01-15T13:42:09Z-
dc.date.available2012-01-15T13:42:09Z-
dc.date.issued2009-10-
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret oktober 2009en
dc.identifier.isbn978-82-8121-301-2-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/203069-
dc.description.abstractNORSK: Kunnskapssenteret fikk i oppdrag å finne den beste tilgjengelige vitenskapelige dokumentasjonen om komplikasjoner og velbefinnende ved ulike fasterutiner hos eldre, ortopediske pasienter før operasjon, med særlig vekt på eldre med hoftebrudd. Disse pasientene har ofte andre plager, og mange er underernærte. Det finnes retningslinjer for faste før planlagt (elektiv) kirurgi ved norske sykehus i dag. Når det gjelder pasienter som kommer inn for øyeblikkelig hjelp, finnes det ingen felles retningslinjer. Eldre, ortopediske pasienter kommer ofte inn som øyeblikkelig hjelp, og en aktuell problemstilling kan være om det er behov for andre fasteregimer og -rutiner for denne pasientgruppen enn det som anbefales i sykehus i dag. I dag er det slik at Norsk Anestesiologisk forening har et eget fagutvalg som gir råd i situasjoner der litteratur og dokumentasjon ikke er tilstrekkelig eller god nok. Vi gjorde et systematisk litteratursøk bygd på en systematisk oversikt fra 2003 som omhandler faste i tilknytning til operasjon (preoperativ faste for å forebygge perioperative komplikasjoner). Vi søkte i følgende databaser: Ovid MEDLINE, Ovid EM-BASE, Ovid British Nursing Index, Cochrane Central Register of Controlled Trials og National Institute for Health Research (tidligere National Research Register). Vi søkte etter randomiserte kontrollerte studier. Tiltakene vi ønsket å undersøke var fastelengde – fra midnatt eller forkortet to timers faste – samt hva og eventuelt i hvilket omfang pasienten kunne spise og drikke ved forkortet faste. Aktuelle utfall var sikkerhet og pasienttilfredshet, både direkte og indirekte, målt som for eksempel aspirasjon av ventrikkelinnhold til lungene, hypoglykemi (lavt blodsukker), angst, sult, mistrivsel og smerteopplevelse. Søket var ikke begrenset i forhold til populasjon eller utfallsmål. Søket ga 1045 treff på mulig relevante artikler. Ved gjennomgang av artikkelsammendrag og fulltekstartikler fant vi ingen artikler som tilfredsstilte våre oppsatte inklusjonskriterier. Vi fant ingen randomiserte kontrollerte studier med primærfokus på forskjellige fasterutiner hos eldre ortopediske pasienter. Den forskningen som eksisterer på området, er hovedsakelig utført på pasienter uten kjente risikofaktorer, eller på spesielle risikogrupper som pasienter med tarmsykdommer, og ikke på eldre generelt. Dette litteratursøket viser at det finnes lite forskning om hvilke fasteregimer som er best egnet for eldre ortopediske pasienter.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries2009en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Fasting+f%C3%B8r+operasjon+hos+eldre%2C+ortopediske+pasienter.+Litteraturs%C3%B8k.7598.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleFasting før operasjon hos eldre, ortopediske pasienter. Litteratursøkno
dc.title.alternativePreoperative fasting in elderly orthopedic patientsen
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.