2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/203055
Title:
Pasientvolum og kvalitet ved radikal kirurgisk behandling av prostatakreft
Authors:
Norderhaug, Inger Natvig; Thurmer, Hanne
Citation:
Notat fra Kunnskapssenteret september 2009
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Pasientvolum+og+kvalitet+ved+radikal+kirurgisk+behandling+av+prostatakreft.7468.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorNorderhaug, Inger Natvigen
dc.contributor.authorThurmer, Hanneen
dc.date.accessioned2012-01-15T13:57:51Z-
dc.date.available2012-01-15T13:57:51Z-
dc.date.issued2009-09-
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret september 2009en
dc.identifier.isbn978-82-8121-272-5-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/203055-
dc.description.abstractNORSK: Dette notatet er en oppdatering av en rapport om pasientvolum og behandlingskvalitet fra 2001, men avgrenset til prostatakreft. Vi har søkt etter nye publikasjoner i Medline frem til august 2008. I denne oppdateringen inkluderte vi seks nye studier, og har da samlet sett åtte studier om forholdet mellom volum og kvalitet ved kirurgi for prostatakreft. Litteraturen omfatter i hovedsak studier basert på administrative registerdata som har analysert data før 2000. Pasientene er behandlet med åpen kirurgi, og er vesentlig eldre pasienter. Det er delvis overlappende datagrunnlag og år i noen av studiene. Syv av åtte publikasjoner har analysert data fra USA. Kvaliteten av dokumentasjonen er svært lav, og konklusjonene er derfor usikre. Ingen studier har direkte mål på sykdomsfri overlevelse. En studie fant korrelasjon til sykehusvolum basert på surrogatmål (administrativ informasjon om supplerende behandling). Det er ingen resultater som viser sammenheng mellom volum og overlevelse. Dødelighet i sykehus eller innen 30 dager var mindre eller lik 0,5 % i disse studiene. Noen studier fant korrelasjon mellom volum og død, men dette er ikke konsistent. I studiene som fant sammenheng, var terskelen for høyt sykehusvolum over henholdsvis 20, 35 og 54 operasjoner for prostatakreft per år. Disse terskelverdiene var ikke vesentlig forskjellige i de studiene som ikke fant sammenheng mellom sykehusvolum og 30 dagers dødelighet (høyt volum definert som over 23, 46 og 60 operasjoner per år). Det synes å være en klar sammenheng mellom sykehusvolum og postoperative komplikasjoner. Det er få studier som har analysert sene komplikasjoner. Kun én studie har rapportert data på funksjonelle utfallsmål. Langtidsinkontinens var relatert til kirurgvolum, men ikke sykehusvolum. Antallet operasjoner for prostatakreft har økt betydelig i Norge i perioden 2003-2007. Samtidig er det færre sykehus som utfører disse operasjonene. Det er stor spredning i antall operasjoner per sykehus, og en økning i median volum per sykehus fra 10 operasjoner i 2003 til 34 i 2007.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries2009en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Pasientvolum+og+kvalitet+ved+radikal+kirurgisk+behandling+av+prostatakreft.7468.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titlePasientvolum og kvalitet ved radikal kirurgisk behandling av prostatakreftno
dc.title.alternativeHospital or surgeon volume and quality of care for prostate canceren
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.