2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/203053
Title:
Estimering av behovet for PET/CT i 2020
Authors:
Graff, Bjørn Anton; Jeppesen, Elisabeth; Movik, Espen; Norderhaug, Inger Natvig
Citation:
Notat fra Kunnskapssenteret november 2009
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Estimering+av+behovet+for+PETCT+i+2020.8040.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorGraff, Bjørn Antonen
dc.contributor.authorJeppesen, Elisabethen
dc.contributor.authorMovik, Espenen
dc.contributor.authorNorderhaug, Inger Natvigen
dc.date.accessioned2012-01-15T13:00:30Z-
dc.date.available2012-01-15T13:00:30Z-
dc.date.issued2009-11-
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret november 2009en
dc.identifier.isbn978-82-8121-309-8-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/203053-
dc.description.abstractNORSK: Positronemisjonstomografi (PET) er en teknologi som avbilder fordelingen av injiserte radioaktivt merkede forbindelser i kroppen. PET kombineres ofte med en annen avbildningsteknikk, vanligvis CT. PET/CT benyttes hovedsakelig ved utredning av kreftpasienter, men benyttes også noe innen nevrologi og kardiologi. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten å estimere behovet for PET/CT-undersøkelser i 2020, sett i forhold til dagens situasjon. Estimatene skal benyttes som bakgrunnsdokumentasjon når Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten skal diskutere hvilken kapasitet Norge bør ha for PET/CT-undersøkelser fram mot 2020. Kunnskapsgrunnlaget i dette notatet bygger på en oppsummering av forskningslitteratur og pågående studier, og innspill fra onkologiske, nevrologiske og kardiologiske fagmiljøer om utviklingstrender og mulig behov for PET i 2020. Vi estimerte behovet for PET i 2020 gitt fem ulike scenarioer. Vi utarbeidet en modell for hvert enkelt scenario, og estimerte behovet for antall undersøkelser basert på insidensstall og befolkningstrender. Fremtidig bruk av PET/CT vil blant annet være avhengig av teknologisk utvikling. Alle scenarioer gir estimater som tyder på at behovet for PET/CT i år 2020 vil være større enn kapasiteten i dag. Forskningsdokumentasjonen ligger til grunn for scenario 2: Dersom vi forutsetter at PET/CT vil bli benyttet for indikasjoner og formål hvor det er dokumentert at den diagnostiske nøyaktigheten er bedre enn ved andre diagnostiseringsverktøy, viser resultatene et behov som er lavere enn fagmiljøenes forventninger. Dette er likevel ca 50 % høyere enn bruken av PET/CT i dag. Fagmiljøenes vurderinger ligger til grunn for estimatene i scenarioene 1, 3, 4 og 5: Fagmiljøene forventer et behov som spenner fra at det gjennomføres litt over dobbelt så mange til sju ganger så mange PET/CT-undersøkelser som i dag.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries2009en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Estimering+av+behovet+for+PETCT+i+2020.8040.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleEstimering av behovet for PET/CT i 2020no
dc.title.alternativeEstimation of the need for PET/CT in 2020en
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.