2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/203050
Title:
Forebygging av nyresvikt
Authors:
Lauvrak, Vigdis
Citation:
Notat fra Kunnskapssenteret mars 2010
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Forebygging+av+nyresvikt.8772.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorLauvrak, Vigdisen
dc.date.accessioned2012-01-15T11:46:12Z-
dc.date.available2012-01-15T11:46:12Z-
dc.date.issued2010-03-
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret mars 2010en
dc.identifier.isbn978-82-8121-330-2-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/203050-
dc.description.abstractNORSK: I forbindelse med utarbeidelse av Handlingsplan mot nyresvikt ble Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten bedt av Helsedirektoratet, avdeling for sykehustjenester, om å finne systematisk oppsummert forskning med relevans for forebygging av nyresvikt. Vi avgrenset oppdraget til et søk etter systematiske oversikter og rapporter indeksert med medical subject heading (MesH), kidney diseases i databasene Cochrane database of systematic review (CDSR), Abstracts of Reviews of Effects (DARE) og Health Technology Assessment Database (HTA). I tillegg søkte vi etter relevante rapporter utgitt av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten etter 2004. Søkene ble utført i oktober 2009. Søket resulterte i 336 unike referanser. Totalt 156 referanser ble funnet å kunne være relevante ut fra tittel og sammendrag. Vi sorterte de relevante referansene til én av følgende fem kategorier: 1. Identifisering av risikopasienter og påvisning av tidlig nyresykdom. 2. Tilstander som kan gi nyresvikt (predisposisjon). 3. Forebygging av og tidlig intervensjon ved nyresvikt. 4. Konservativ behandling av kronisk nyresvikt. 5. Oppgavefordeling og samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten i oppfølging av pasienter med nyresykdommer. Resultatet ble 12 referanser til kategori én og to samlet, 102 til kategori tre, 38 til kategori fire og 4 til kategori fem. Vi har ikke vurdert innhold eller kvalitet av oversiktene.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries2010en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Forebygging+av+nyresvikt.8772.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleForebygging av nyresviktno
dc.title.alternativePrevention of kidney failureen
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.