Alternativer til sykehusinnleggelse for eldre og personer med kronisk sykdom. — Del 2 Publisert forskning om tiltak i kommunehelsetjenesten som kan redusere behov for liggedøgn i sykehus.

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/202909
Title:
Alternativer til sykehusinnleggelse for eldre og personer med kronisk sykdom. — Del 2 Publisert forskning om tiltak i kommunehelsetjenesten som kan redusere behov for liggedøgn i sykehus.
Authors:
Lindahl, Anne Karin; Johansen, Marit
Citation:
Notat fra Kunnskapssenteret juni 2010
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Alternativer+til+sykehusinnleggelse+for+eldre+og+personer+med+kronisk+sykdom+%E2%80%94+Del+2+Publisert+forskning+om+tiltak+i+kommunehelsetjenesten+som+kan+redusere+behov+for+ligged%C3%B8gn+i+sykehus.9863.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorLindahl, Anne Karinen
dc.contributor.authorJohansen, Mariten
dc.date.accessioned2012-01-13T13:38:20Z-
dc.date.available2012-01-13T13:38:20Z-
dc.date.issued2010-06-
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret juni 2010en
dc.identifier.isbn927-82-8121-359-3-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/202909-
dc.description.abstractNORSK: Bakgrunn Kunnskapssenteret fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å belyse tiltak i kommunehelsetjenesten eller i samhandling mellom kommune og sykehus, som kunne redusere antall innleggelse eller liggedøgn i sykehus. Dette notatet er del 2 av dette oppdraget. Vi har utført et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevant publisert forskning fra Norden om tiltak i kommunehelsetjenesten som har effekt på innleggelse eller liggetid i sykehus, publisert de siste 5 år. De andre to delnotatene fra dette prosjektet er en kunnskapsoversikt over oppsummert forskning (del 1) og en liste med eksempler fra norsk helsetjeneste (del 3). Metode Vi søkte i følgende databaser: The Cochrane Central Register of Controlled Trials (The Cochrane Library 2010) (Søkt 14.06.2010) MEDLINE 1950 to June Week 1 2010 (Ovid) (Søkt 14.06.2010) MEDLINE In-Process & Other Non-Indexed Citations June 11, 2010 (Ovid) (Søkt 14.06.2010) EMBASE 1980 to 2010 Week 23 (Ovid) (Søkt 14.06.2010) CINAHL 1981 - (Ebsco) (Søkt 14.06.2010) Resultat Totalt 2248 publikasjoner ble identifisert ved søket etter primærstudier. 87 av disse ble identifisert som mulig relevante. Treffene ble sortert etter om det dreide seg om generelle organisatoriske tiltak (19), legemidler/farmasøyt (3), tiltak for pasienter i sykehjem (4), tiltak for pasienter med psykiske lidelser (17), forebygging av fall eller skader (10), tiltak for slagpasienter (4), pasienter med kreftsykdommer (2), pasienter med gastroenterologiske sykdommer (1), pasienter med lungesykdommer (10), pasienter med hjertesykdom (5), pasienter med diabetes mellitus (1), tiltak i forhold til prematurt fødte barn (2), vaksinasjoner (6) eller andre typer tiltak (3). Vi inkluderte også 14 systematiske oversikter over tiltak for andre enn eldre og pasienter med kroniske sykdommer. Disse inngår i delnotat 1.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries2010en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Alternativer+til+sykehusinnleggelse+for+eldre+og+personer+med+kronisk+sykdom+%E2%80%94+Del+2+Publisert+forskning+om+tiltak+i+kommunehelsetjenesten+som+kan+redusere+behov+for+ligged%C3%B8gn+i+sykehus.9863.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleAlternativer til sykehusinnleggelse for eldre og personer med kronisk sykdom. — Del 2 Publisert forskning om tiltak i kommunehelsetjenesten som kan redusere behov for liggedøgn i sykehus.no
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.