Alternativer til sykehusinnleggelse for eldre og personer med kronisk sykdom—Del 1 En oversikt over systematisk oppsummert forskning

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/202892
Title:
Alternativer til sykehusinnleggelse for eldre og personer med kronisk sykdom—Del 1 En oversikt over systematisk oppsummert forskning
Authors:
Vist, Gunn Elisabeth; Holte, Hilde H; Forsetlund, Louise; Flottorp, Signe; Underland, Vigdis; Johansen, Marit; Lindahl, Anne Karin
Citation:
Notat fra Kunnskapssenteret juni 2010
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Alternativer+til+sykehusinnleggelse+for+eldre+og+personer+med+kronisk+sykdom+%E2%80%94+Del+1+En+oversikt+over+systematisk+oppsummert+forskning.9864.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorVist, Gunn Elisabethen
dc.contributor.authorHolte, Hilde Hen
dc.contributor.authorForsetlund, Louiseen
dc.contributor.authorFlottorp, Signeen
dc.contributor.authorUnderland, Vigdisen
dc.contributor.authorJohansen, Mariten
dc.contributor.authorLindahl, Anne Karinen
dc.date.accessioned2012-01-13T13:20:47Z-
dc.date.available2012-01-13T13:20:47Z-
dc.date.issued2010-06-
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret juni 2010en
dc.identifier.isbn978-82-8121-357-9-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/202892-
dc.description.abstractNORSK:Vi har oppsummert den systematisk oppsummerte dokumentasjonen for effekt av alternativer til sykehusinnleggelse sammenliknet med sykehusinnleggelse for eldre og personer med kronisk sykdom. Hjemmesykehus eller hjemmebehandling og krisehjem er de to alternativene til sykehusinnleggelse som vi fant vurdert i systematiske oversikter. Oversiktene inkluderte følgende pasientpopulasjoner: slagpasienter, personer med akutt forverring av KOLS, personer med alvorlig psykiske lidelser, barn med diabetes type 1, personer med bronkiektasier, personer med cystisk fibrose, barn med kroniske sykdommer og én oversikt om personer med forskjellige kroniske sykdommer. Generelt er det lav eller svært lav kvalitet på dokumentasjonsgrunnlaget for de fleste sammenlikningene, og ofte mangler det dokumentasjon. Unntakene er for personer med akutt forverring av KOLS og pasienter som ellers ville blitt innlagt: For personer med akutt forverring av KOLS vil trolig hjemmesykehus føre til liten eller ingen forskjell i antall sykehusinnleggelser eller dødelighet ved tre måneder. Det er trolig at pasienter og pårørende foretrekker hjemmesykehus og er like fornøyd med behandlingen sammenliknet med sykehusinnleggelse. For personer som ellers ville blitt innlagt på sykehus, men med forskjellige sykdommer, vil trolig hjemmesykehus føre til liten eller ingen forskjell i dødelighet under behandlingen ved tre måneder eller antall innleggelser. Det er trolig lavere dødelighet ved seks måneder. Det mangler dokumentasjon for å avgjøre effekten av alternativer til innleggelse i sykehus for eldre personer.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries2010en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Alternativer+til+sykehusinnleggelse+for+eldre+og+personer+med+kronisk+sykdom+%E2%80%94+Del+1+En+oversikt+over+systematisk+oppsummert+forskning.9864.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleAlternativer til sykehusinnleggelse for eldre og personer med kronisk sykdom—Del 1 En oversikt over systematisk oppsummert forskningno
dc.title.alternativeAlternatives to hospital admission for the elderly and people who suffer from chronic illness: an overview of systematic reviewsen
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.