Kartlegging av nye eier- og driftsformer i omsorgssektoren basert på samvirke, brukerstyring og kooperasjon

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/202891
Title:
Kartlegging av nye eier- og driftsformer i omsorgssektoren basert på samvirke, brukerstyring og kooperasjon
Authors:
Bakke, Toril; Holte, Hilde H; Kirkehei, Ingvild
Citation:
Notat fra Kunnskapssenteret august 2010
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Kartlegging+av+nye+eier-+og+driftsformer+i+omsorgssektoren+basert+p%C3%A5+samvirke%2C+brukerstyring+og+kooperasjon.9919.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorBakke, Torilen
dc.contributor.authorHolte, Hilde Hen
dc.contributor.authorKirkehei, Ingvilden
dc.date.accessioned2012-01-13T12:31:48Z-
dc.date.available2012-01-13T12:31:48Z-
dc.date.issued2010-08-
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret august 2010en
dc.identifier.isbn978-82-8121-340-1-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/202891-
dc.description.abstractNORSK: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet v/Hagen-utvalget – Innovasjon og omsorg, å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Disse publikasjonene skulle deretter danne grunnlag for beskrivelsen av modeller og tiltak. Problemstillingen var følgende: På hvilken måte og i hvor stort omfang benyttes brukerstyring, samvirke­tiltak og kooperative eier- og driftsformer i pleie- og omsorgssektoren i Norge og internasjonalt? Rapporten skal fungere som en del av grunnlagsmaterialet for en offentlig utredning (NOU) om ”Innovativ omsorg” med forslag til nye løsninger på framtidas forventede omsorgsutfordringer. Metode Vi utarbeidet tre søkestrategier; et systematisk litteratursøk, snowball sampling og internettsøk på søkemotoren Google. Det systematiske litteratursøket ble gjennomført i februar 2010. Det ble søkt i MEDLINE, EMBASE, PsycINFO, British Nursing Index, Cochrane Library (alle deldatabaser), CRD Databases (alle deldatabaser), SveMed+, ISI Science/Social Science Citation Index, Open Sigle og BIBSYS. To forskere gikk uavhengig av hverandre gjennom identifiserte artikler og vurderte relevans i forhold til inklusjons- og eksklusjonskriteriene. Resultater Det ble identifisert totalt 3361 unike artikler gjennom det syste­ma­tiske litteratursøket. Av disse kunne 13 være relevante og ble derfor bestilt i fulltekst. 5 av de 13 artiklene oppfylte inklusjonskriteriene. Snowball sampling og internettsøk på søkemotoren Google identifiserte 25 relevante treff som oppfylte inklusjonskriteriene. Ut fra resultatet av søkene har vi beskrevet 3 ulike modeller: Samvirkeforetak-/borettslag, Independent Living Program, og humanitære organisasjoner og stiftelser.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries2010en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Kartlegging+av+nye+eier-+og+driftsformer+i+omsorgssektoren+basert+p%C3%A5+samvirke%2C+brukerstyring+og+kooperasjon.9919.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleKartlegging av nye eier- og driftsformer i omsorgssektoren basert på samvirke, brukerstyring og kooperasjonno
dc.title.alternativeMapping the new ownership and management forms in the care sector based on interaction, user management and co-operationen
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.