2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/202869
Title:
Dagbehandling for ruspasienter i avhengighetsbehandling – litteratursøk med sortering
Authors:
Dalsbø, Therese Kristine; Steinsvåg, Berge-Andreas; Smedslund, Geir
Citation:
Notat fra Kunnskapssenteret august 2010
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Dagbehandling+for+ruspasienter+i+avhengighetsbehandling.10045.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorDalsbø, Therese Kristineen
dc.contributor.authorSteinsvåg, Berge-Andreasen
dc.contributor.authorSmedslund, Geiren
dc.date.accessioned2012-01-13T11:42:25Z-
dc.date.available2012-01-13T11:42:25Z-
dc.date.issued2010-08-
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret august 2010en
dc.identifier.isbn978-82-8121-362-3-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/202869-
dc.description.abstractNORSK: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Oslo universitetssykehus, klinikk psykisk helse og avhengighet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante oversikter om effekt av dagbehandling for ruspasienter i avhengighetsbehandling. I bestillingen var det også bedt om å fokusere på unge pasienter (16-24 år) og omtale hvilken type avhengighet det gjaldt og hvilke behandlingsmetoder som ble brukt. Metode Vi konkretiserte først problemstillingen, presiserte inklusjonskriterer og deretter satte vi opp en søkestrategi for de viktigste elektroniske databasene. I mai 2010 utførte en forskningsbibliotekar et elektronisk søk i Medline, Embase, Cochrane Library og PsycINFO etter både oppsummert forskning og enkeltstudier. Den ansvarlige bibliotekaren slettet så mulige dubletter. Prosjektleder gikk deretter gjennom referansene og fjernet irrelevante treff. Deretter gikk to medarbeidere uavhengig av hverandre gjennom identifiserte referanser og vurderte relevans i forhold til inklusjonskriteriene. Resultater Vi identifiserte totalt 3747 referanser i det systematiske litteratursøket etter oppsummert forskning om effekt av behandlingstiltak for ruspasienter i dagbehandling. Vi identifiserte 7724 referanser til enkeltstudier. Disse ble ikke sortert eller vurdert videre. 22 av de 3747 referansene til oppsummert forskning ble vurdert til å være mulig relevante og av disse var det 7 som omhandlet unge ruspasienter. Alle 22 referansene ble kategorisert etter hvilken rusbehandling de fikk og type rusmiddel som pasientene brukte, eller var avhengig av. Halvparten av referansene omhandlet medikamentell substitusjonsbehandling, mens resten stort sett handlet om ulike former for psykoterapi og rådgivning. Halvparten av referansene dreide seg om alkohol eller heroin/opioider.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries2010en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Dagbehandling+for+ruspasienter+i+avhengighetsbehandling.10045.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleDagbehandling for ruspasienter i avhengighetsbehandling – litteratursøk med sorteringno
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.