2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/202849
Title:
Forebygging av postoperative infeksjoner
Authors:
Lauvrak, Vigdis; Norderhaug, Inger Natvig; Juvet, Lene Kristine
Citation:
Notat fra Kunnskapssenteret desember 2010
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Forebygging+av+postoperative+infeksjoner.11308.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorLauvrak, Vigdisen
dc.contributor.authorNorderhaug, Inger Natvigen
dc.contributor.authorJuvet, Lene Kristineen
dc.date.accessioned2012-01-13T09:46:56Z-
dc.date.available2012-01-13T09:46:56Z-
dc.date.issued2010-12-
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret desember 2010en
dc.identifier.isbn978-82-8121-385-2-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/202849-
dc.description.abstractNORSK: Bakgrunn En nasjonal pasientsikkerhetskampanje, med planlagt oppstart i 2011, er under forberedelse. For å støtte beslutningsprosessen rundt valg av tiltak, har vi foretatt en hurtigoppsummering av kunnskapsgrunnlaget om effekt av tiltak for å forebygge postoperative infeksjoner, fortrinnsvis ved operasjoner overvåket av Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS). Oppdrag Oppdraget ble gitt av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, sekretariatet for pasientsikkerhetskampanjen 2011. Hovedkonklusjoner Antibiotikaprofylakse ved keisersnitt, åpne hofteproteseoperasjoner, åpen fjerning av blindtarm, åpen fjerning av galleblære og åpne hjerteoperasjoner kan gi reduksjon av postoperative infeksjoner (middels til høy kvalitet). Antibiotikaprofylakse ved laparaskopisk fjerning av galleblære påvirker trolig ikke antallet postoperative infeksjoner (lav kvalitet). For operasjonene nevnt ovenfor er det utilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å vurdere om antibiotikaprofylakse kan gi nedsatt dødelighet. Det er usikkert om fjerning av hår i seg selv kan gi færre postoperative infeksjoner (svært lav kvalitet). Fjerning av hår før operasjon ved klipping kan gi færre sårinfeksjoner sammenlignet med fjerning av hår med barbering (lav kvalitet). Det er usikkert om streng blodglukosekontroll kan gi reduksjon av postoperative infeksjoner (svært lav kvalitet). Det er usikkert om opprettholdelse av normal kroppstemperatur kan gi færre postoperative infeksjoner (svært lav kvalitet). Konklusjonene er basert på gjennomgang av oppsummert forskning i fire Cochrane-oversikter, to systematiske oversikter og tre kunnskapsbaserte retningslinjer.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries2010en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Forebygging+av+postoperative+infeksjoner.11308.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleForebygging av postoperative infeksjonerno
dc.title.alternativePrevention of surgical site infectionsen
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.