2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/202765
Title:
Tidlig rehabilitering av eldre pasienter med hoftebrudd
Authors:
Norderhaug, Inger Natvig; Lauvrak, Vigdis; Juvet, Lene Kristine
Citation:
Notat fra Kunnskapssenteret desember 2010
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Tidlig+rehabilitering+av+eldre+pasienter+med+hoftebrudd.11326.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorNorderhaug, Inger Natvigen
dc.contributor.authorLauvrak, Vigdisen
dc.contributor.authorJuvet, Lene Kristineen
dc.date.accessioned2012-01-12T21:29:59Z-
dc.date.available2012-01-12T21:29:59Z-
dc.date.issued2010-12-
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret desember 2010en
dc.identifier.isbn978-82-8121-388-3-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/202765-
dc.description.abstractNORSK: Bakgrunn En nasjonal pasientsikkerhetskampanje, med planlagt oppstart i 2011, er under forberedelse. For å støtte beslutningsprosessen rundt valg av innsatsområder og tiltak, har vi foretatt en hurtigoppsummering av kunnskapsgrunnlaget om effekt av tidlig rehabilitering for eldre med hoftebruddskader. Oppdrag Oppdraget ble gitt av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, sekretariatet for pasientsikkerhetskampanjen 2011. Hovedkonklusjoner Selv om det foreligger et betydelig antall studier, fant vi at kunnskapsgrunnlaget for å bedømme effekten av ulike rehabiliteringstiltak, kombinasjoner av disse, organisering av disse eller hvilket tidspunkt for rehabilitering som gir best utfall var usikker og utilstrekkelig. Dette skyldes i stor grad at tiltak og utfallsmål er svært heterogene. Konklusjonen er basert på gjennomgang av resultater i tre Cochrane-oversikter.en
dc.description.abstractENGLISH: -page key messages Background A national patient safety campaign, planned to start in 2011, is being prepared. To support decisions regarding the choice of priority areas and interventions, we have performed a rapid summary of evidence regarding early rehabilitation of elderly and fragile patients with hip-fractures. Commission The summary was performed on commission of The Norwegian Knowledge Centre for the Health Services, The secretary of the patient safety campaign 2011. Main conclusions Although a substantial number of studies have been performed, we found no conclusive evidence regarding choice of intervention, combinations of interventions, organisation of rehabilitation or timing of rehabilitation. This is largely attributable to heterogeneity in interventions and measures. The conclusions were based on results in three Cochrane reports.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries2010en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Tidlig+rehabilitering+av+eldre+pasienter+med+hoftebrudd.11326.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.titleTidlig rehabilitering av eldre pasienter med hoftebruddno
dc.title.alternativeEarly rehabilitation of elderly patients with hip fracturesen
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.