2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/202739
Title:
Forebygging av fall hos eldre i sykehus og sykehjem
Authors:
Lauvrak, Vigdis; Norderhaug, Inger Natvig; Juvet, Lene Kristine
Citation:
Notat fra Kunnskapssenteret desember 2010
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Forebygging+av+fall+hos+eldre+i+sykehus+og+sykehjem.11320.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorLauvrak, Vigdisen
dc.contributor.authorNorderhaug, Inger Natvigen
dc.contributor.authorJuvet, Lene Kristineen
dc.date.accessioned2012-01-12T21:57:04Z-
dc.date.available2012-01-12T21:57:04Z-
dc.date.issued2010-12-
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret desember 2010en
dc.identifier.isbn978-82-8121-386-9-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/202739-
dc.description.abstractNORSK: Bakgrunn En nasjonal pasientsikkerhetskampanje, med planlagt oppstart i 2011, er under forberedelse. For å støtte beslutningsprosessen rundt valg av innsatsområder og tiltak, har vi foretatt en hurtigoppsummering av kunnskapsgrunnlaget for effekt av tiltak for å forhindre fall hos eldre pasienter i sykehus og sykehjem. Oppdrag Oppdraget ble gitt av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, sekretariatet for pasientsikkerhetskampanjen 2011. Hovedkonklusjoner (gradert vitenskapelig kunnskapsgrunnlag) Trening gir trolig ingen reduksjon i antall fall blant eldre i sykehus og sykehjem, eller reduksjon i antall eldre som faller (lav kvalitet). Sammensatte tiltak organisert av tverrfaglige team kan redusere antall fall blant eldre, antall eldre som faller og antall hoftebrudd blant eldre i sykehjem (lav kvalitet). Sammensatte tiltak av ulike typer kan redusere antall fall blant eldre og antall eldre som faller i sykehus (lav kvalitet). Vitamin D tilskudd kan redusere antall fall blant eldre i sykehus og sykehjem, men trolig ikke antall eldre som faller (lav kvalitet). Legemiddelgjennomgang kan redusere antall fall blant eldre i sykehus og sykehjem, men trolig ikke antall eldre som faller (lav kvalitet). Det er usikkert om veiledet trening eller fysiske tiltak i bomiljøet alene kan forhindre fall hos eldre i sykehjem og sykehus (svært lav kvalitet). Hoftebeskyttere kan forhindre antall hoftebrudd, men trolig ikke antall benbrudd generelt (middels kvalitet) eller dødelighet (høy kvalitet). Konklusjonene ble trukket etter gjennomgang av to Cochrane-oversikter og en rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries2010en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Forebygging+av+fall+hos+eldre+i+sykehus+og+sykehjem.11320.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.titleForebygging av fall hos eldre i sykehus og sykehjemno
dc.title.alternativePrevention of falls amongst elderly in hospitals and nursing care facilities.en
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.