2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/202733
Title:
Forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner
Authors:
Lauvrak, Vigdis; Norderhaug, Inger Natvig; Juvet, Lene Kristine
Citation:
Notat fra Kunnskapssenteret desember 2010
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Forebygging+av+kateterassosierte+urinveisinfeksjoner.11328.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorLauvrak, Vigdisen
dc.contributor.authorNorderhaug, Inger Natvigen
dc.contributor.authorJuvet, Lene Kristineen
dc.date.accessioned2012-01-12T20:41:03Z-
dc.date.available2012-01-12T20:41:03Z-
dc.date.issued2010-12-
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret desember 2010en
dc.identifier.issn978-82-8121-389-0-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/202733-
dc.description.abstractNORSK: Bakgrunn En nasjonal pasientsikkerhetskampanje, med planlagt oppstart i 2011, er under forberedelse. For å støtte beslutningsprosessen rundt valg av innsatsområder og tiltak, har vi foretatt en hurtigoppsummering av kunnskapsgrunnlaget om effekt av tiltak for å forhindre kateterassosierte urinveisinfeksjoner i sykehus og sykehjem. Oppdrag Oppdraget ble gitt av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, sekretariatet for pasientsikkerhetskampanjen 2011. Hovedkonklusjoner (gradert vitenskaplig kunnskapsgrunnlag) Kvalitetsforbedrende tiltak kan bidra til færre kateterassosierte urinveisinfeksjoner (kunnskapsgrunnlag av svært lav til lav kvalitet). Raskest mulig fjerning av urinveiskateter etter operasjon kan redusere antall kateterassosierte urinveisinfeksjoner (kunnskapsgrunnlag av lav kvalitet). Ved innsetting og skifte av urinveiskateter er det usikkert om bruk av steril teknikk sammenlignet med ren teknikk påvirker antall infeksjoner. Amerikanske retningslinjer anbefaler at helsepersonale i sykehus og i akuttsituasjoner benytter steril teknikk. Det er utilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å vurdere om bruk av blærescanning i sykehus kan påvirke antallet kateterassosierte urinveisinfeksjoner. Ved kortvarig kateterbehov kan intermitterende urinveiskateter og suprapubisk kateter gi færre urinveisinfeksjoner sammenlignet med innlagt urinveiskateter. Amerikanske retningslinjer anbefaler at intermitterende urinveiskateter kan vurderes for noen pasientgrupper. Suprapubisk kateter anbefales bare dersom kateter via urinrør ikke kan benyttes. Det er utilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å vurdere om bruk av intermitterende urinveiskateter gir færre infeksjoner sammenlignet med permanent innlagt urinveiskateter (kunnskapsgrunnlag av lav kvalitet). Ved permanent behov for kateter bør pasientens ønsker og behov være avgjørende ved valg av metode. Konklusjonene er basert på gjennomgang av oppsummert forskning i en ny amerikansk retningslinje, fem Cochrane-oversikter, en amerikansk HTA-rapport og en dansk HTA-rapport.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries2010en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Forebygging+av+kateterassosierte+urinveisinfeksjoner.11328.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.titleForebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjonerno
dc.title.alternativePrevention of catheter associated urinary tract infections.en
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.