2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/202732
Title:
Forebygging av legemiddelskade hos eldre
Authors:
Lauvrak, Vigdis; Norderhaug, Inger Natvig; Klemp, Marianne
Citation:
Notat fra Kunnskapssenteret desember 2010
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Forebygging+av+legemiddelskade+hos+eldre.11364.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorLauvrak, Vigdisen
dc.contributor.authorNorderhaug, Inger Natvigen
dc.contributor.authorKlemp, Marianneen
dc.date.accessioned2012-01-12T20:28:25Z-
dc.date.available2012-01-12T20:28:25Z-
dc.date.issued2010-12-
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret desember 2010en
dc.identifier.isbn978-82-8121-390-6-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/202732-
dc.description.abstractNORSK: Bakgrunn En nasjonal pasientsikkerhetskampanje, med planlagt oppstart i 2011, er under forberedelse. For å støtte beslutningsprosessen rundt valg av tiltak, har vi foretatt en hurtigoppsummering av kunnskapsgrunnlaget om effekt av tiltak for å forebygge død og skade hos eldre pasienter. De på forhånd spesifiserte tiltakene var legemiddelgjennomgang, opplæring, tiltak for håndtering av risikomedikamenter, elektronisk ordinering og kontrollsystem for overflytting/utskrivning inkludert bruk av multidosepakkerbestemte. Oppdrag Oppdraget ble gitt av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, sekretariatet for pasientsikkerhetskampanjen 2011. Hovedkonklusjoner (gradert vitenskapelig kunnskapsgrunnlag) Sammensatte tiltak som legemiddelgjennomgang (samstemming av medisinlister), undervisning, opplæring og oppfølging kan redusere uhensiktsmessig legemiddelbruk (svært lav til lav kvalitet). Det er utilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å bedømme om ett enkelt tiltak, eller ett sammensatt tiltak, kan gi færre legemiddelrelaterte dødsfall, færre skader eller økt livskvalitet. Det er utilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å bedømme om elektronisk ordinering og kontrollsystem for overflytting og utskrivning alene påvirker legemiddelbruk. Vi trakk konklusjonene etter gjennomgang av en svensk HTA-rapport og en ny rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. En rask gjennomgang av sammendraget til 28 andre rapporter og systematiske oversikter utgitt etter 2005 ga støtte til konklusjoneneen
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries2010en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Forebygging+av+legemiddelskade+hos+eldre.11364.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleForebygging av legemiddelskade hos eldreno
dc.title.alternativePrevention of drug related harm amongst elderlyen
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.