2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/202669
Title:
Forebygging av trykksår
Authors:
Norderhaug, Inger Natvig; Lauvrak, Vigdis; Juvet, Lene Kristine
Citation:
Notat fra Kunnskapssenteret desember 2010
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Forebygging+av+trykks%C3%A5r.11375.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorNorderhaug, Inger Natvigen
dc.contributor.authorLauvrak, Vigdisen
dc.contributor.authorJuvet, Lene Kristineen
dc.date.accessioned2012-01-12T14:55:47Z-
dc.date.available2012-01-12T14:55:47Z-
dc.date.issued2010-12-
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret desember 2010en
dc.identifier.isbn978-82-8121-392-0-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/202669-
dc.description.abstractNORSK: Bakgrunn En nasjonal pasientsikkerhetskampanje, med planlagt oppstart i 2011, er under forberedelse. For å støtte beslutningsprosessen rundt valg av innsatsområder og tiltak, har vi foretatt en hurtigoppsummering av kunnskapsgrunnlaget om effekt av et utvalg av tiltak for å forebygge trykksår hos pasienter i sykehjem og sykehus. Oppdrag Oppdraget ble gitt av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, sekretariatet for pasientsikkerhetskampanjen 2011. Hovedkonklusjoner (gradert vitenskapelig kunnskapsgrunnlag) Forekomsten av trykksår kan reduseres ved bruk av trykkavlastende madrasser (høy kvalitet), puter eller saueskinnspels (moderat kvalitet). Det er utilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å vurdere effekt av å bruke risikoscoringsverktøy for utvikling av trykksår. Risikovurdering for utvikling av trykksår er anbefalt i nasjonale og internasjonale veiledere og retningslinjer. Der er utilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å bedømme effekt av å observere hud for å forebygge trykksår. Bruk av pH balansert såpe kan redusere forekomsten av trykksår (lav kvalitet). Der er usikkert om tilleggsernæring kan forebygge trykksår (svært lav kvalitet). Våre konklusjoner var basert på gjennomgang av resultater i to Cochrane-oversikter og en Canadisk HTA-rapport.en
dc.description.abstractENGLISH: 1-page key messages Background Prevention of pressure ulcer is suggested as a priority area in a planned Norwegian patient safety campaign. To support decisions regarding priority areas and interven-tions, we have performed a rapid summary of evidence regarding prevention of pressure ulcer. Commission The summary was performed on commission of The Norwegian Knowledge Centre for the Health Services, The secretary of the patient safety campaign 2011. Main conclusions (graded body of evidence) The incidence of pressure ulcer may be reduced by the use of pressure relief madrasses (high quality), pillows or sheepskin furs (moderate quality). There is insufficient evidence to judge if using risk scoring tools may influ-ence the development of pressure ulcer. Patient risk assessment for devel-opment of pressure ulcer is recommended in both national and interna-tional guidelines. There is insufficient evidence to judge if observation of skin changes may influence the development of pressure ulcer (low quality). The use of pH balanced soap may prevent the incidence of pressure ulcer The evidence on the effects of nutritional and fluid intake on the develop-ment of pressure ulcer is uncertain (very low quality). Our conclusions were based on results in two Cochrane reviews and one Canadian HTA review.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries2010en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Forebygging+av+trykks%C3%A5r.11375.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.titleForebygging av trykksårno
dc.title.alternativePrevention of pressure ulceren
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.