Pasienters erfaringer med institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Resultater fra en pilotundersøkelse

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/200292
Title:
Pasienters erfaringer med institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Resultater fra en pilotundersøkelse
Authors:
Dahle, Kari Aanjesen
Citation:
Notat fra Kunnskapssenteret februar 2011
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Pasienters+erfaringer+med+institusjoner+innen+tverrfaglig+spesialisert+rusbehandling.+Resultater+fra+en+pilotunders%C3%B8kelse.11611.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorDahle, Kari Aanjesenen
dc.date.accessioned2012-01-05T13:37:21Z-
dc.date.available2012-01-05T13:37:21Z-
dc.date.issued2011-02-
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret februar 2011en
dc.identifier.isbn978-82-8121-383-8-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/200292-
dc.description.abstractNORSK: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten gjennomførte våren og høsten 2009 en spørreundersøkelse blant pasienter som hadde hatt et døgnopphold ved institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Deltakerne kom fra 14 institusjoner som ligger under to ulike helseregioner, og som her omtales som Helse Sør-Øst RHF og Rusbehandling Midt-Norge HF. Undersøkelsen var en pilotundersøkelse og inngikk i utviklingen av et spørreskjema og et innsamlingsopplegg for å måle pasientenes erfaringer med institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det er første gangen en pilotundersøkelse av denne typen gjennomføres ved flere slike institusjoner i Norge. I dette notatet presenterer vi resultatene fra pilotundersøkelsen. Det er gjennomgående høye svarprosenter for de ulike institusjonene, mellom 67 og 100 prosent. Det er store ulikheter i pasientsammensetningen ved de ulike institusjonene. Eventuelle forskjeller i pasientenes vurderinger av institusjonen kan derfor skyldes egenskaper ved pasientene, og tallene i dette notatet er derfor lite egnet til å sammenligne en institusjon med en annen. Noen spørsmål gikk igjen med store andeler negative svar. Det gjaldt spørsmål 19, om de hadde hatt tilfredsstillende tilgang til psykolog, der over 50 prosent i begge helseregionene svarte negativt. Det gjaldt også spørsmål 31, om de hadde opplevd at behandlerne/personalet hadde samarbeidet godt med pårørende, der over 30 prosent i begge regionene svarte negativt. Andre spørsmål som en del institusjoner fikk dårlige tilbakemeldinger på, var om de hadde fått hjelp med henholdsvis fysiske plager/sykdom eller psykiske plager. Spørsmål som gikk igjen med store andeler positive svar, var spørsmål 10 om i hvilken grad de hadde blitt møtt med høflighet og respekt, og spørsmål 21, om de hadde følt seg trygge ved institusjonen. Begge spørsmålene fikk over 80 prosent positive svar i begge regionene. En stor andel av dem som tidligere hadde vært innlagt, var ikke fornøyd med oppfølgingen/ettervernet etter utskrivningen. I begge regionene svarte over 65 prosent at de ikke i det hele tatt eller i liten grad var tilfreds med oppfølgingen/ettervernet etter en tidligere innleggelse.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries2011en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Pasienters+erfaringer+med+institusjoner+innen+tverrfaglig+spesialisert+rusbehandling.+Resultater+fra+en+pilotunders%C3%B8kelse.11611.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.titlePasienters erfaringer med institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Resultater fra en pilotundersøkelseno
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.