Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2007 med kommunale helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/20016
Title:
Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2007 med kommunale helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 3/2008
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2008/Oppsummering-2007-voksne-psykiske-lidelser/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2008-03-06T17:36:33Z-
dc.date.available2008-03-06T17:36:33Z-
dc.date.issued2008-03-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 3/2008en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/20016-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Det ble i 2007 gjennomført et landsomfattende tilsyn med helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser. Tilsynet omfattet 68 kommuner (og bydeler) i hele landet. Tilsynet har undersøkt om tjenestene er tilstrekkelige og tilgjengelige for alle som trenger dem, om tilbud er tilpasset den enkeltes behov, ønsker og forutsetninger, og om ulike deltjenester har samordnet sine tilbud og samarbeider slik at tilbudet framstår helhetlig. Etter Statens helsetilsyns vurdering, er det i dette landsomfattende tilsynet avdekket svikt i en del av kommunene som kan få meget alvorlige konsekvenser for tjenestemottakerne. Følgene av ufullstendig utredning eller mangelfull samhandling kan være at tilbud glipper og at tjenesten ikke dekker de faktiske behovene verken i innhold eller omfang – og slik at tilbudet i sum ikke blir faglig forsvarlig. Kommunenes kanskje største utfordring synes å være å styre tjenestetilbudet på en slik måte at de til tross for fragmentert organisering, at det er ulike lovverk som styrer ulike tjenester og at det er mange yrkesgrupper involvert – likevel sikrer at tjenester ytes i samsvar med regelverkskravene til helse- og sosialtjenestene. Men vi stiller også spørsmål om regelverket på området gir for lite konkrete anvisninger, og at det derfor er vanskelig for kommunene å forvalte. Vi etterlyser bedre veiledning til kommunene om hvilke tjenester de skal yte til mennesker med psykiske lidelser, og hva innholdet i disse tjenestene skal være.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: In 2007 the Norwegian Board of Health Supervision in the Counties and the County Governors carried out countrywide supervision of health and social services for adults with mental disorders. This involved 68 municipalities and urban districts throughout the country. The aim was to investigate whether services are adequate and available for all the people who need them, whether services are adapted to the individual needs of the clients, and whether the different services are coordinated so that the total service is comprehensive. According to our assessment, supervision revealed deficiencies in services in some of the municipalities, which can have serious consequences for clients. The result of inadequate assessment of clients and inadequate team work can be that clients’ needs are not met. Deficiencies can relate to both the range of services offered and the content of the services. The result may be that the services do not meet statutory requirements. These services are characterized by fragmentary organization, different legislation regulating different services, and the involvement of many different types of professionals. Because of this, it is challenging for the municipalities to provide services that meet the requirements laid down in health and social legislation. However, it may be that the legislation in this area is not specific enough, and that this makes it difficult for the municipalities to interpret the legislation. We suggest that the municipalities may need clearer guidelines about which services they are required to provide for people with mental disorders, and about the content of these services.-
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofRapport fra Helsetilsynet-
dc.relation.ispartofseries3/2008en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2008/Oppsummering-2007-voksne-psykiske-lidelser/en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshNorway-
dc.subject.meshCommunity Mental Health Services-
dc.titleOppsummering av landsomfattende tilsyn i 2007 med kommunale helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelserno
dc.title.alternativeSummary of countrywide supervision in 2007 of municipal health and social services for adults with mental disorders-
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.