”Mens vi venter ….” – forsvarlig pasientbehandling i akuttmottakene? Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2007 med forsvarlighet og kvalitet i akuttmottak i somatisk spesialisthelsetjeneste

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/20015
Title:
”Mens vi venter ….” – forsvarlig pasientbehandling i akuttmottakene? Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2007 med forsvarlighet og kvalitet i akuttmottak i somatisk spesialisthelsetjeneste
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 2/2008
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2008/Forsvarlig-pasientbehandling-Oppsummering-landsomfattende-2007-akuttmottak-somatisk-spesialisthelsetjeneste/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2008-03-06T17:09:24Z-
dc.date.available2008-03-06T17:09:24Z-
dc.date.issued2008-02-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 2/2008en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/20015-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2007 med forsvarlighet og kvalitet i akuttmottak i somatisk spesialisthelsetjeneste Helsetilsynet i fylkene gjennomførte i 2007 tilsyn med forsvarlighet og kvalitet i 28 av landets 54 akuttmottak i somatisk spesialisthelsetjeneste. Ledelsen i helseforetaket har ansvar for å sikre at daglige arbeidsoppgaver blir planlagt, organisert, utført og forbedret i samsvar med krav i helselovgivningen. Det er en forutsetning for at mottak, prioritering, undersøkelse, diagnostisering, overvåking og behandling av pasienter i akuttmottak skal være faglig forsvarlig. Hovedmålet med dette landsomfattende tilsynet var å undersøke om og hvordan helseforetakene ivaretar ansvaret sitt. Statens helsetilsyn har funnet et totalbilde som viser at mangelfull styring og ledelse preger hverdagen i disse akuttmottakene. I de fleste av akuttmottakene som er omfattet av tilsynet, henger for mye av den daglige driften på at kompetente enkeltpersoner i akuttmottaket ”bretter opp ermene” og strekker seg svært langt for å løse kinkige situasjoner, hverdagskriser og flaskehalsproblematikk. Det synes å være et mønster at ad hoc-løsninger snarere enn systematisk styring redder pressede situasjoner fra å utvikle seg til uønskede hendelser og svikt.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: Summary of countrywide supervision in 2007 of accident and emergency units in specialized health services – are services of adequate quality and do they meet legislative requirements? In 2007 the Norwegian Board of Health Supervision in the Counties carried out supervision of 28 of the 53 accident and emergency units within specialized health services in Norway. The theme of supervision was whether the quality of these services is adequate, and whether these services are provided in accordance with legislative requirements. The management of the health trusts have responsibility for ensuring that daily tasks are planned, organized, carried out and improved in accordance with legislative requirements. Reception, prioritization, examination, diagnosis, monitoring and treatment of patients in accident and emergency units shall be in line with sound professional standards. The main aim of supervision of these services was to investigate whether health trusts fulfil their responsibilities, and how they do this. The Norwegian Board of Health Supervision has found that, in general, inadequate management and leadership affects the day-to-day running of these services. In most of the accident and emergency units where supervision was carried out, much of the day-to-day activities depended on competent individuals who “rolled up their sleeves” and stretched themselves to the limit to find solutions to problems related to awkward situations, everyday crises and bottlenecks in the system. The general picture seems to be that ad-hoc solutions rather than systematic management prevent stressful situations from developing into adverse events and deficiencies in the services.-
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofRapport fra Helsetilsynetno
dc.relation.ispartofseries2/2008en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2008/Forsvarlig-pasientbehandling-Oppsummering-landsomfattende-2007-akuttmottak-somatisk-spesialisthelsetjeneste/no
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806-
dc.subject.meshEmergency Service, Hospitalen
dc.subject.meshNorway-
dc.subject.meshQuality of Health Care-
dc.subject.meshEmergency Medical Services-
dc.title”Mens vi venter ….” – forsvarlig pasientbehandling i akuttmottakene? Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2007 med forsvarlighet og kvalitet i akuttmottak i somatisk spesialisthelsetjenesteno
dc.title.alternative“While we are waiting….” – do patients receive adequate treatment in accident and emergency units?en
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.