2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/199829
Title:
Hva er viktig for pasienter innen rusbehandling?
Authors:
Dahle, Kari Aanjesen; Iversen, Hilde Hestad
Citation:
Notat fra Kunnskapssenteret april 2011
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Hva+er+viktig+for+pasienter+innen+rusbehandling%3F.12040.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorDahle, Kari Aanjesenen
dc.contributor.authorIversen, Hilde Hestaden
dc.date.accessioned2012-01-03T13:41:13Z-
dc.date.available2012-01-03T13:41:13Z-
dc.date.issued2011-04-
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret april 2011en
dc.identifier.isbn978-82-8121-400-2-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/199829-
dc.description.abstractNORSK: Bakgrunn Ifølge opptrappingsplanen for rusfeltet fra 2009 skal tjenestene til personer som har utviklet rusmiddelproblemer være tilpasset den enkelte brukers behov, og brukererfaringer skal brukes mer systematisk i kvalitetsarbeidet. Kunnskapssenteret har utviklet et eget spørreskjema for å måle pasienters erfaringer med døgnopphold ved institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Underveis i utviklingsarbeidet gjennomførte vi kvalitative intervjuer med 13 pasienter for å få bedre kunnskap om hvilke sider ved behandlingstilbudet som oppleves som avgjørende for pasientene. Resultater Resultatene fra intervjuene viste at pasientene har ulike behov og meninger om tilbudet de mottar. Det er likevel fire områder som går igjen som viktige for informantene: God mottakelse og trygge rammer Bli tatt på alvor og respektert Tilgjengelige ansatte og meningsfulle program God og tett oppfølging etter utskrivning Fortolkning De kvalitative intervjuene viser at det er viktig at ansatte er bevisst på å skape gode relasjoner og på pasientenes behov for trygge rammer og relevante aktiviteter. Det er avgjørende at pasientene ikke opplever at de blir overlatt til seg selv etter at oppholdet er over, for mange er det her de virkelige prøvelsene starter.en
dc.description.abstractENGLISH: 1-page key messages Background We present the results from qualitative interviews with patients receiving inpatient substance dependence treatment. The purpose was to increase knowledge about which aspects of treatment that is perceived as crucial for the patients. The results have been used in developing a new questionnaire for measuring patient experiences within dependence treatment institutions. Material and methods: 13 semi-structured interviews were conducted within three institutions; one outpatient clinic and two inpatient detoxification treatment institutions. We interviewed patients with different type of dependence, at different levels of care, men, women, and in different age groups. Initially, it was asked what the patients considered important related to substance dependence treatment. Then we included questions on topics that the literature and empirical data have shown are important for this group of patients. Results The results showed that the following were highlighted as particularly important during the stay at the institution: To get a good reception and to experience a safe environment, to be taken seriously and shown respect, that the staff is accessible, and that the organized activities are meaningful. In addition, it is crucial to get a good and close follow-up after discharge. Interpretation The qualitative interviews indicate that it is important that employees acknowledge the importance of relational factors and the individual patient's need for a secure environment and relevant activities. It is crucial that patients do not experience to be left to themselves after the stay is over, for many this is where the real trial begins.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries2011en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Hva+er+viktig+for+pasienter+innen+rusbehandling%3F.12040.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.titleHva er viktig for pasienter innen rusbehandling?no
dc.title.alternativeWhat is important for patients receiving inpatient substance dependence treatment?en
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.