2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/199733
Title:
Kronisk utmattelsessyndrom - pågående kliniske studier
Authors:
Fønhus, Marita Sporstøl; Larun, Lillebeth; Brurberg, Kjetil Gundro; Kirkehei, Ingvild
Citation:
Notat fra Kunnskapssenteret juni 2011
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Kronisk+utmattelsessyndrom+-+p%C3%A5g%C3%A5ende+kliniske+studier.12760.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorFønhus, Marita Sporstølen
dc.contributor.authorLarun, Lillebethen
dc.contributor.authorBrurberg, Kjetil Gundroen
dc.contributor.authorKirkehei, Ingvilden
dc.date.accessioned2012-01-02T13:41:29Z-
dc.date.available2012-01-02T13:41:29Z-
dc.date.issued2011-06-
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret juni 2011en
dc.identifier.isbn978-82-8121-418-7-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/199733-
dc.description.abstractNORSK: Formålet med notatet var å finne norske pågående kliniske forsøk om effekt av ulike tiltak for personer med kronisk utmattelsessyndrom. Vi søkte etter pågående kliniske studier i WHO International Clinical Trials Registry Platform Search Portal (ICTRP) og International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA) Clinical Trials Portal i mars 2011. Vi identifiserte 45 protokoller for pågående kliniske studier om effekt av tiltak for kronisk utmattelsessyndrom – seks norske, ni engelske, 12 nederlandske, 14 amerikanske, tre australske og én belgisk studie. De fleste omhandler farmakologiske eller atferds- og holdningsrettede tiltak. Fire protokoller henviste til norske randomiserte kontrollerte forsøk, to om farmakologisk behandling (klonidin og rituximab) og to om effekt av atferds- og holdningsrettede tiltak. Det er nyttig å samle og sammenlikne pågående kliniske studier for å se om den nåværende forskningsaktiviteten dekker de eventuelle kunnskapshull som er avdekket for ulike tiltak og utfallsmål i systematiske oversikter. Klinisk forskning på behandlingstiltak for personer med kronisk utmattelsessyndrom pågår, og antallet studier initiert i Norge er høyt sammenliknet med øvrige europeiske land. Av de 45 registrerte forskningsprotokollene for kliniske pågående studier, er seks norske.en
dc.description.abstractENGLISH: 1-page key messages The main purpose of the rapid review was to identify ongoing Norwegian clinical trials assessing effects of different types of interventions for people with chronic fatigue syndrome. We searched for ongoing clinical trials in the WHO International Clinical Trials Registry Platform Search Portal (ICTRP) and the International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA) Clinical Trials Portal in March 2011. We identified 45 registered protocols of clinical studies on the effect of treatment for chronic fatigue syndrome – six Norwegian, 12 Dutch, 14 American, nine English, three Australian, and one Belgian. The interventions were mainly pharmacological or behavioura-l and attitude-related. Four protocols referred to Norwegian randomised controlled trials, two about pharmacological treatment (clonidine and rituximab) and two about behavioural- and attitude-related interventions. It is useful to assemble ongoing clinical studies to see if current research activity covers any knowledge gaps identified for different types of interventions and outcomes in systematic reviews. There is ongoing clinical research on treatment interventions for people with chronic fatigue syndrome, and the number of studies initiated in Norway is high compared to other European countries. Of the 45 registered research protocols for ongoing clinical studies, are six Norwegian.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries2011en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Kronisk+utmattelsessyndrom+-+p%C3%A5g%C3%A5ende+kliniske+studier.12760.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.titleKronisk utmattelsessyndrom - pågående kliniske studierno
dc.title.alternativeChronic fatigue syndrome - ongoing clinical research studiesen
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.