2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/199731
Title:
Behandling av kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME
Authors:
Larun, Lillebeth; Brurberg, Kjetil Gundro; Fønhus, Marita Sporstøl; Kirkehei, Ingvild
Citation:
Notat fra Kunnskapssenteret juni 2011
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Behandling+av+kronisk+utmattelsessyndrom+CFSME.12742.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorLarun, Lillebethen
dc.contributor.authorBrurberg, Kjetil Gundroen
dc.contributor.authorFønhus, Marita Sporstølen
dc.contributor.authorKirkehei, Ingvilden
dc.date.accessioned2012-01-02T12:15:42Z-
dc.date.available2012-01-02T12:15:42Z-
dc.date.issued2011-06-
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret juni 2011en
dc.identifier.issn1890-1298-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/199731-
dc.description.abstractNORSK: Bakgrunn Hovedsymptomet ved kronisk utmattelsessyndrom er langvarig utmattelse som ikke er et resultat av pågående belastning eller kan forklares av andre diagnoser. Pasientene har tilleggssymptomer som sår hals, søvnforstyrrelser, svimmelhet, overfølsomhet for sanseinntrykk samt muskel- og leddsmerter. Oppdrag Kunnskapssenteret fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å sammenfatte effekt av behandling, rehabilitering, pleie og omsorg for personer med kronisk utmattelsessyndrom. Hovedfunn Deltagelse i arbeidsliv og skole: Kognitiv atferdsterapi gir muligens noe økning i arbeidslivsdeltakelse sammenlignet med standard behandling Utmattelse: Kognitiv atferdsterapi eller treningsbehandling gir trolig mindre utmattelse sammenlignet med henholdsvis standard behandling eller avspenning og tøyning. Det er begrenset med tilgjengelig dokumentasjon om effekt av farmakologisk behandling på grad av utmattelse. Livskvalitet: Kognitiv atferdsterapi gir muligens litt bedre livskvalitet sammenlignet med standard behandling eller annen psykoterapi. Det er usikkert om treningsbehandling sammenlignet med avspenning og/eller tøyning påvirker helserelatert livskvalitet. I beste fall kan treningsbehandling ha stor positiv effekt, i verste fall kan treningsbehandling ha liten eller ingen innvirkning på livskvalitet. Kvaliteten på dokumentasjonen er for mangelfull til at vi kan trekke konklusjoner om effekt av kosttilskudd og alternativ behandling. Det er behov for å oppsummere effekter av tiltak innen pleie og omsorg samt rehabilitering.en
dc.description.abstract1-page key messages Background Chronic fatigue syndrome is characterized by disabling fatigue that is not associated with work load or other medical diagnosis. Patients also present with concurrent symptoms such as sore throat, sleep disturbances, dizziness, increased sensitivity (e.g. light and sound) and muscle and joint pain, and headaches. Commission The Norwegian Knowledge Centre for Health Services was commissioned by the Norwegian Directorate of Health to review the current evidence related to effect of treatment, rehabilitation and care for people with chronic fatigue syndrome. Main findings Work and school participation: cognitive behavioural therapy may be associated with some improvements in work and school participation. Fatigue: cognitive behavioural therapy or exercise therapy is likely to reduce fatigue compared to usual care or relaxation/ straining. With regard to pharmacological treatment, the quality of evidence is in general very limited. Quality of life: cognitive behavioural therapy is likely to improve the quality of life compared with standard care or other psychotherapies. The effect of exercise therapy is not statistically significant compared to standard treatment. The effect of exercise therapy is not statistically significant. But the effect estimate is uncertain. In the best case, exercise therapy is associated with large positive effects, worst case exercise therapy is associated with a small or no difference in quality of life. The quality of evidence is too poor or lacking to allow conclusion regarding the effect of dietary supplements and alternative treatment. There is a need to review clinical effectivness studies on care as well as rehabilitation.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries2011en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Behandling+av+kronisk+utmattelsessyndrom+CFSME.12742.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.titleBehandling av kronisk utmattelsessyndrom CFS/MEno
dc.title.alternativeTreatment of chronic fatigue syndrome CFS/MEen
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.