2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/199378
Title:
Oppfølging av barn med ryggmargsbrokk (MMC)
Authors:
Elvsaas, Ida-Kristin Ørjasæter; Ormstad, Sari Susanna; Juvet, Lene Kristine; Fure, Brynjar
Citation:
Notat fra Kunnskapssenteret august 2011
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Oppf%C3%B8lging+av+barn+med+ryggmargsbrokk+%28MMC%29.13051.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorElvsaas, Ida-Kristin Ørjasæteren
dc.contributor.authorOrmstad, Sari Susannaen
dc.contributor.authorJuvet, Lene Kristineen
dc.contributor.authorFure, Brynjaren
dc.date.accessioned2011-12-29T15:36:03Z-
dc.date.available2011-12-29T15:36:03Z-
dc.date.issued2011-08-
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret august 2011en
dc.identifier.isbn978-82-8121-424-8-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/199378-
dc.description.abstractNORSK: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Sunnaas sykehus HF, å utføre et systematisk søk etter litteratur om tiltak for oppfølging av barn med ryggmargsbrokk (MMC). Metode og resultater, del 1 I del 1 av prosjektet søkte vi etter retningslinjer og kliniske oppslagsverk om MMC i Helsebiblioteket, G-I-N (Guidelines International Network), NICE (National Institute for Clinical Excellence), NGC (National Guidelines Clearinghouse, USA), Best Practice, Clinical Evidence og UpToDate. I mai 2010 fikk oppdragsgiver overlevert lenker til litteratur om oppfølging av MMC i databasene UpToDate og Best Practice. Metode og resultater, del 2 I del 2 av prosjektet utarbeidet vi søkestrategi og utførte systematiske søk etter litteratur for noen av områdene som ikke var dekket i del 1 av prosjektet. Det ble søkt i Cochrane Library/CRD, PRE-MEDLINE OG MEDLINE, EMBASE, i oktober 2010. Totalt ble 281 referanser identifisert. Oppdragsgiver ønsket å sortere alle treffene i følgende grupper: bevegelse (58 stk), kognisjon (73 stk), urologi/tarm (46 stk), annet (68 stk) og ikke relevant (36 stk). Referanser og sammendrag av artiklene, ble overlevert oppdragsgiver i februar 2011.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunskapssentereten
dc.relation.ispartofseries2011en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Oppf%C3%B8lging+av+barn+med+ryggmargsbrokk+%28MMC%29.13051.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.titleOppfølging av barn med ryggmargsbrokk (MMC)no
dc.title.alternativeRehabilitation of children with myelomeningocele (MMC)en
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.