Browse
Collection All
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
Listed institutions
bullet
bullet
bullet
Quick guides
bullet
bullet
bullet
bullet
bulletHelsebiblioteket's Research Archive (HeRA) > Other health and research institutions > Norwegian Board of Health Supervision > Reports and other publications > Browsing HeRA

Browsing "Reports and other publications" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Or type in a year:

Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:

Showing results 1 to 20 of 98
Issue DateTitleAuthor(s)Citation
Jun-2013 ”Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra…” En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre-Rapport fra Helsetilsynet 6/2013
Apr-2013 “Ikke bare ett helseproblem………” Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011–2012 med spesialisthelsetjenesten: behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd.-Rapport fra Helsetilsynet 3/2013
Apr-2013 Tvil om tvang. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011 og 2012 med tvungen helsehjelp til pasienter i sykehjem-Rapport fra Helsetilsynet 5/2013
Apr-2013 Spesialisthelsetjenestens håndtering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft. Oppsummering av landsomfattende tilsyn 2012-Rapport fra Helsetilsynet 4/2013
Mar-2013 Glemmer kommunene barn og unge i møte med økonomisk vanskeligstilte familier?-Rapport fra Helsetilsynet 2/2013
Feb-2013 Oppsummering av tilsyn med virksomheter godkjent for håndtering av humane celler og vev til assistert befruktning-Rapport fra Helsetilsynet 1/2013
Nov-2012 Mytar og anekdotar eller realitetar? Barn med tiltak frå barnevernet og tenester frå psykisk helsevern for barn og unge. Ei kunnskapsoppsummering-Rapport frå Helsetilsynet 5/2012
Mar-2012 Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011 med kommunalt barnevern – undersøkelse og evaluering-Rapport fra Helsetilsynet 2/2012
Mar-2012 Meldesentralen – oppsummeringsrapport 2008 – 2011-Rapport fra Helsetilsynet 4/2012
Mar-2012 Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011 med spesialisthelsetjenesten: behandling av eldre pasienter med hjerneslag-Rapport fra Helsetilsynet 3/2012
Feb-2012 Styre for å styrke. Rapport fra tilsyn med helsestasjonsvirksomheten-Rapport fra Helsetilsynet 1/2012
Feb-2012 Styre for å styrke. Rapport fra tilsyn med helsestasjonsvirksomheten-Rapport fra Helsetilsynet 1/2012
Mar-2011 Krevende oppgaver med svak styring. Samlerapport fra tilsyn i 2010 med kommunenes sosial- og helsetjenester til eldre-Rapport fra Helsetilsynet 5/2011
Mar-2011 Fylkesmennenes behandling av klagesaker etter sosialtjenesteloven kap. 4 – raskere behandling når Fylkesmannen selv sluttfører saksbehandlingen-Rapport fra Helsetilsynet 6/2011
Mar-2011 Korleis tek fødeinstitusjonen og kommunen vare på behova til barselkvinna og det nyfødde barnet i barseltida? Rapport frå tilsyn med barselomsorga-Rapport fra Helsetilsynet 3/2011
Mar-2011 Kommuner bryter loven ved henvendelser om økonomisk stønad. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2010 med sosiale tjenester i Nav-Rapport fra Helsetilsynet 4/2011
Feb-2011 Nytt syn på gammal aktivitet. Tilsyn 2010 med verksemder som er godkjende for å handtere hornhinner m.m. til bruk på menneske i Noreg: Gjennomføring og erfaringar-Rapport frå Helsetilsynet 2/2011
Jan-2011 Meldesentralen – meldinger om uønskede hendelser rapportert fra psykisk helsevern-Rapport fra Helsetilsynet 1/2011
Dec-2010 Sårbare pasienter – utrygg tilrettelegging. Funn ved tilsyn med legemiddelbehandling i sykehjem 2008-2010.-Rapport fra Helsetilsynet 7/2010
Nov-2010 Har leger realistiske oppfatninger om tilsynsmyndighetenes bruk av reaksjoner?Godager, Geir; Grepperud, SverreRapport fra Helsetilsynet 6/2010
Showing results 1 to 20 of 98