2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/198070
Title:
Hvilke virkemidler i kampanjer er mest suksessrike for å få tobakksbrukere til å slutte?
Authors:
Denison, Eva Marie-Louise
Citation:
Notat fra Kunnskapssenteret november 2011
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Hvilke+virkemidler+i+kampanjer+er+mest+suksessrike+for+%C3%A5+f%C3%A5+tobakksbrukere+til+%C3%A5+slutte%3F.14011.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorDenison, Eva Marie-Louiseen
dc.date.accessioned2011-12-20T14:00:37Z-
dc.date.available2011-12-20T14:00:37Z-
dc.date.issued2011-11-
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret november 2011en
dc.identifier.isbn978-82-8121-437-8-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/198070-
dc.description.abstractNORSK: Helsedirektoratet skal ha ansvar for tobakkskampanjer i 2012. Hovedmål for kampanjene er å motivere til at flere slutter å røyke, samt å forebygge røykestart blant barn og unge. Kunnskapssenteret har i den anledning laget en hurtigoversikt for Helsedirektoratet om kunnskapsgrunnlaget for hvilke virkemidler som er mest suksessrike i tobakkskampanjer. Ingen av de identifiserte systematiske oversiktene eller primærstudiene besvarer direkte de to problemstillingene som er gitt for dette oppdraget. Vi har imidlertid valgt å presentere hovedresultatene fra 10 publikasjoner fordi de kan si noe om effekter av røykesluttkampanjer i media og om effekter av forskjellige måter å utforme budskap på. Hovedresultatene er at: røykesluttkampanjer i massemedia kan være effektive for voksne og unge kampanjer i massemedia for å fremme røykeslutt i befolkningen er ofte mindre effektive blant grupper med lavere sosioøkonomisk status det er sprikende resultater vedrørende effekten av utforming av helsebudskap generelt, det er for eksempel ikke vist forskjell mellom effekter av negativ versus positiv formulering av budskap budskap om røykeslutt som var rettet mot afroamerikanere med lav inntekt hadde trolig større effekt på vilje til å slutte å røyke enn standardbudskap De resultater vi presenterer i denne rapporten er ikke basert på en systematisk gjennomgang av all tilgjengelig litteratur, og vi har heller ikke systematisk vurdert kvaliteten på det kunnskapsgrunnlaget vi presenterer.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries2011en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Hvilke+virkemidler+i+kampanjer+er+mest+suksessrike+for+%C3%A5+f%C3%A5+tobakksbrukere+til+%C3%A5+slutte%3F.14011.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en
dc.titleHvilke virkemidler i kampanjer er mest suksessrike for å få tobakksbrukere til å slutte?no
dc.title.alternativeWhat strategies are most successful in anti-smoking campaigns?en
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.