2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/198069
Title:
Kartlegging av måleinstrument til måling av brukererfaringer med samhandling
Authors:
Danielsen, Kirsten; Bakke, Toril
Citation:
Notat fra Kunnskapssenteret desember 2011
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Kartlegging+av+m%C3%A5leinstrument+til+m%C3%A5ling+av+brukererfaringer+med+samhandling.14090.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorDanielsen, Kirstenen
dc.contributor.authorBakke, Torilen
dc.date.accessioned2011-12-20T13:43:25Z-
dc.date.available2011-12-20T13:43:25Z-
dc.date.issued2011-12-
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret desember 2011en
dc.identifier.isbn978-82-8121-436-1-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/198069-
dc.description.abstractNORSK: Brukernes erfaringer og tilfredshet er en viktig del av kvaliteten på helsetjenesten. Formålet med litteraturgjennomgangen har vært å finne relevante og validerte måleinstrument som måler brukeres erfaringer med samhandling mellom ulike deler og nivåer av helsetjenesten. Søkestrategien ble satt sammen av søkeord relatert til pasient-/ brukererfaringer og tilfredshet, koordinering og samhandling mellom helsetjenester, bruk av spørreskjema som metode, og reliabilitet og validitet. Vi søkte i databasene Medline, Embase og PsycInfo. Det ble også gjort et søk i Cochrane EPOC, men dette ga ingen relevante treff utover de referansene vi allerede hadde funnet. Vi inkluderte også relevante artikler funnet i referanselister fra artikler funnet i det første søket, og artikler vi kom over underveis i arbeidet. Litteratursøket identifiserte mange validerte måleinstrument utviklet i ulike deler av verden. I alt 15 validerte måleinstrument ble inkludert, i tillegg til én systematisk litteraturgjennomgang av relevante måleinstrument og relevante artikler om temaet samhandling mellom helsetjenester. Vi har ikke vurdert kvaliteten på det enkelte måleinstrument, kun gjengitt forfatterens egne vurderinger. Vår kartlegging viser at det er grunnlag for å utvikle en metode for å måle brukererfaringer med samhandling mellom helsetjenester i Norge.en
dc.description.abstractENGLISH: 1-page key messages Users’ experiences and satisfaction is an important part of the quality of health services. The purpose of this review has been to find relevant and validated instruments about coordinated health services. The search strategy was composed of keywords related to patient satisfaction and experiences, coordination of health services, use of questionnaire as a method, and reliability and validity. We searched the databases Medline, Embase and PsycINFO. It was also made a search in Cochrane EPOC, but this gave no relevant results beyond the references we had already found. We also included relevant articles found in reference lists of articles found in the first search. The literature search identified several validated instruments developed in different parts of the world. A total 15 validated instruments were included, in addition to a systematic review of relevant instruments and articles about coordination of health services. We have not assessed the quality of the instruments, but quoted the authors’ own assessments. Our review shows that there is a basis for developing a method for measuring user experiences with the coordination of health services in Norway.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseriesdesember 2011en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Kartlegging+av+m%C3%A5leinstrument+til+m%C3%A5ling+av+brukererfaringer+med+samhandling.14090.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleKartlegging av måleinstrument til måling av brukererfaringer med samhandlingno
dc.title.alternativeUsers’ experiences with coordinated health services – a review of relevant measurement instrumentsen
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.