Beregning av volum av et utvalg undersøkelser og prosedyrer i spesialisthelsetjenesten for nettstedet Fritt sykehusvalg Norge. Del 2: undersøkelser og ikke-kirurgiske prosedyrer.

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/197050
Title:
Beregning av volum av et utvalg undersøkelser og prosedyrer i spesialisthelsetjenesten for nettstedet Fritt sykehusvalg Norge. Del 2: undersøkelser og ikke-kirurgiske prosedyrer.
Authors:
Håheim, Lise Lund; Damgaard, Katrine; Kristoffersen, Doris Tove
Citation:
Notat fra Kunnskapssenteret 2011
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Beregning+av+volum+av+et+utvalg+unders%C3%B8kelser+og+prosedyrer+i+spesialisthelsetjenesten+for+nettstedet+Fritt+sykehusvalg+Norge.+Del+2%3A+unders%C3%B8kelser+og+ikke-kirurgiske+prosedyrer.12359.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorHåheim, Lise Lunden
dc.contributor.authorDamgaard, Katrineen
dc.contributor.authorKristoffersen, Doris Toveen
dc.date.accessioned2011-12-13T20:26:05Z-
dc.date.available2011-12-13T20:26:05Z-
dc.date.issued2011-04-
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret 2011en
dc.identifier.isbn978-82-8121-326-5-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/197050-
dc.description.abstractNORSK: Bakgrunn Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har identifisert koder og utført beregning av volum for utførte undersøkelser og prosedyrer innen spesialisthelsetjenesten på oppdrag fra Helsedirektoratet. De beregnede volumtallene skal publiseres på Helsedirektoratets nettsted Fritt sykehusvalg Norge. Dette notatet omhandler del 2 av prosjektet og omfatter undersøkelser og ikke-kirurgiske prosedyrer. Del 1 omfattet kirurgiske prosedyrer og er beskrevet i et eget notat: http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/6625.cms. Metode Datafiler fra Norsk pasientregister (NPR) for 2008 over alle innleggelser og polikliniske konsultasjoner ble brukt. Dataene var anonymisert, og valg av fagområder var i henhold til de fagområdene som nettstedet Fritt sykehusvalg Norge har. For å sikre at de foreslåtte kodene for datauttrekk til volumberegning av behandlingene gir et klinisk relevant resultat og presisjon i kodevalg bad Kunnskapssenteret aktuelle fagmiljøer kommentere valgene. Kodene som ble brukt var diagnosekoder (ICD-10-koder), medisinske og kliniske prosedyrekoder (fra NCMP og NCSP) og takster. DRG-koder var ikke spesifikke nok for vårt formål. For å sikre kvaliteten av de beregnede volumtallene sendte Helsedirektoratet tallene til sykehusene for kommentarer og sammenlikning med sykehusenes egne registreringer før de ble publisert på Fritt sykehusvalg Norge. Resultat Det er beregnet volum for 36 prosedyrer og undersøkelser innen 14 fagområder. For fem fagområder og én type undersøkelse var det ikke mulig å beregne volum. Diskusjon Volumtallene beskriver aktivitet i spesialisthelsetjenesten på flere fagområder som er i pasienters, ansattes og helselederes interesse. De er ikke knyttet opp mot resultater av undersøkelse eller behandling. Helsedirektoratet har gjennomført en høring ved sykehusene og har kommet fram til enkelte alternative koder. De alternative kodene er i Vedlegg B og i tabellene i Vedlegg A.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries2011en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Beregning+av+volum+av+et+utvalg+unders%C3%B8kelser+og+prosedyrer+i+spesialisthelsetjenesten+for+nettstedet+Fritt+sykehusvalg+Norge.+Del+2%3A+unders%C3%B8kelser+og+ikke-kirurgiske+prosedyrer.12359.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.titleBeregning av volum av et utvalg undersøkelser og prosedyrer i spesialisthelsetjenesten for nettstedet Fritt sykehusvalg Norge. Del 2: undersøkelser og ikke-kirurgiske prosedyrer.no
dc.title.alternativeVolume Calculation of a Subset of Non-surgical Examinations and Procedures in the Norwegian Hospital Serviceen
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.